Podatnik, który zawyży podatek na fakturze, może skorygować dokument. Jeśli jednak tego nie zrobi, musi zapłacić całą wykazaną należność – uznał NSA.
Sprawa dotyczyła mężczyzny, który prowadzi działalność deweloperską. Transakcje dokumentuje fakturami. Wystawia je również w przypadku, gdy nabywca domu i działki, na której został on zbudowany, zapłaci zaliczkę. Problem polegał na tym, że w jednej z faktur podatnik zwyczajnie popełnił błąd – zamiast opodatkować zaliczkę 8-proc. stawką VAT zastosował stawkę 23 proc. Organ podatkowy skontrolował podatnika i uznał, że mimo pomyłki musi zapłacić podatek. Wykazał bowiem błędną kwotę na fakturze, a nie wystawił korekty.
WSA w Warszawie zgodził się z dyrektorem izby skarbowej. Wyjaśnił, że skoro podatnik nadpłacił VAT, to mógł wystawić fakturę korygującą i poprawić swój błąd. Pozwala na to par. 14 ust. 1 rozporządzenia ministra finansów w sprawie m.in. wystawiania faktur (Dz.U. z 2011 r. nr 68, poz. 360 ze zm.). Skoro jednak tego nie zrobił, to organ prawidłowo przyjął, że musi zapłacić błędnie wykazany podatek na fakturze.