Pojedyncze zakupy komputerów u jednego dostawcy, z którym przedsiębiorcy nie wiążą umowy ramowe, dla celów odwrotnego obciążenia rozpatruje się odrębnie – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Zgodnie bowiem z obowiązującymi przepisami, jeżeli łączna sprzedaż w ramach jednolitej gospodarczo transakcji przekroczy 20 tys. zł (bez VAT), to z fiskusem nie rozlicza się sprzedający, lecz nabywca.
Z pytaniem wystąpiła spółka, która produkuje i sprzedaje specjalistyczne wyważarki. Nie ma ona jednak wątpliwości co do komputerów i części do oferowanych przez siebie towarów, ponieważ pojedyncze dostawy przekraczają 20 tys. zł netto.
Inaczej jest w przypadku laptopów i notebooków, gdzie jednorazowo kupowane są pojedyncze sztuki (np. po jednym laptopie w marcu, kwietniu, lipcu i sierpniu 2016 r. oraz lutym 2017 r.). Zamówienia są składane telefonicznie lub e-mailowo u jednego dostawcy, a wartość transakcji jest mniejsza niż 20 tys. zł za jedną fakturę. Limit ten przekracza jednak suma zamówień. Natomiast z dostawcą nie wiążą spółkę żadne umowy ramowe.
Dlatego jej zdaniem dla celów rozliczeń VAT każde zamówienie z osobna stanowi jednolitą gospodarczo transakcję. Nie należy więc sumować ich wartości.
Potwierdził to dyrektor Krajowej Izby Skarbowej. Przypomniał, że za jednolitą gospodarczo uznaje się tę transakcję, która m.in. obejmuje więcej niż jedną umowę, jeżeli okoliczności jej towarzyszące lub warunki, na jakich została zrealizowana, odbiegały od zwykle występujących w obrocie towarami wymienionymi.
Organ wyjaśnił, że taka sytuacja powstaje w przypadku bardzo dużej częstotliwości zakupu towarów, np. codziennie, nawet mimo dość niskiej wartości nabytego towaru.
– Jednak, gdy częstotliwość transakcji nie wskazuje na wymuszone ich rozdzielenie w celu uniknięcia odwrotnego obciążenia, nie uznaje się jej za zawartą na warunkach wskazujących na element „nietypowości” tej transakcji – wyjaśnił dyrektor KIS.
Organ potwierdził więc, że w sytuacji opisanej przez podatnika nie sumuje się dostaw.
Interpretacja dyrektora Krajowej Izby Skarbowej z 1 grudnia 2017 r., nr 0115-KDIT1-3.4012.681.2017.2.