Mechanizm ten ma najczęściej zastosowanie w przypadku podlegających opodatkowaniu VAT w Polsce czynności dokonywanych przez zagranicznych podatników, tj. podatników nieposiadających na terytorium kraju siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności (zob. art. 17 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o VAT). Niekiedy jednak mechanizm odwrotnego obciążenia ma zastosowanie również w przypadku czynności dokonywanych przez polskich podatników.

Podatnicy z tytułu dostaw towarów: Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT podatnikami z tytułu dostaw towarów mogą być nabywcy towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT. Załącznik ten wymienia 58 grup towarów.

Więcej na ten temat przeczytasz na EDGP>>>