Potomek byłego właściciela nieruchomości, który sprzeda ją przed upływem pięciu lat od jej zwrotu przez Skarb Państwa, płaci z tego tytułu PIT – wyjaśnił dyrektor KIS.Pytanie zadała kobieta, której matka została wywłaszczona z gruntu na cele mieszkaniowe jeszcze w 1975 r. Inwestycja (budowa osiedla mieszkaniowego) nie doszła jednak do skutku, w związku z czym poprzednia właścicielka zaczęła starać się o zwrot działki na podstawie art. 136 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2016 poz. 2147 ze zm.). Przepis ten pozwala poprzednim właścicielom i ich spadkobiercom starać się o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, jeśli okazałyby się one zbędne Skarbowi Państwa. W maju 2014 r. poprzednia właścicielka jednak zmarła, a grunt trafił w ręce jej córki.
Reklama
Kobieta sprzedała go niespełna rok później. Zdawała sobie sprawę z tego, że nie minęło jeszcze pięć lat odkąd stała się jego właścicielką, a więc zasadniczo powinna zapłacić PIT od dochodu ze sprzedaży. Uważała jednak, że w jej przypadku nie ma o tym mowy. Twierdziła bowiem, że zwrot wywłaszczonej działki nie jest nabyciem nieruchomości, ale jedynie przywróceniem poprzedniego stanu prawnego.
Innego zdania był dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Przyznał, że zwrot nieruchomości byłemu właścicielowi nie jest jej powtórnym nabyciem, ale – jak podkreślił – dotyczyłoby to kobiety, która już zmarła, a nie jej spadkobierczyni. W tym przypadku bowiem datą nabycia nieruchomości jest dzień otwarcia spadku, czyli śmierci jej poprzedniego właściciela – wyjaśnił dyrektor KIS.
Z tego powodu stwierdził, że spadkobierczyni, sprzedając grunt, uzyskała przychód podlegający opodatkowaniu PIT. Ewentualnie może go pomniejszyć o kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn, nakłady poniesione na zbytą nieruchomość i wydatki powiązane ze sprzedażą.
Dyrektor KIS przypomniał, że możliwość uniknięcia zapłaty 19-proc. podatku daje tzw. ulga mieszkaniowa, czyli przeznaczenie pieniędzy ze sprzedaży w ciągu dwóch lat od transakcji na własne cele mieszkaniowe, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT.
Interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 października 2017 r., nr 0111-KDIB2-3.4011.149.2017.1.KK.