Odsetki od kredytu hipotecznego, zaciągniętego na zakup lokalu użytkowego, nie są kosztami uzyskania przychodu ze sprzedaży tej nieruchomości – potwierdził NSA.Chodziło o kobietę, która kupiła lokal użytkowy i w tym celu zaciągnęła kredyt hipoteczny. Po paru latach postanowiła lokal sprzedać.
Do kosztów uzyskania przychodu ze sprzedaży chciała zaliczyć odsetki, które zapłaciła bankowi od momentu zaciągnięcia kredytu. Uzasadniała, że bez kredytu nie kupiłaby lokalu. Zapłacone odsetki należy więc uznać za udokumentowane koszty nabycia nieruchomości - argumentowała, powołując się na art. 22 ust. 6c ustawy o PIT.
Innego zdania był dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie. Stwierdził, że odsetki to jedynie wydatki na pozyskanie pieniędzy potrzebnych do zapłaty ceny za nieruchomość. Nie są to jednak wydatki na jej nabycie.
Nie zgodził się z tym WSA w Warszawie. Przyznał rację podatniczce, że żaden przepis ustawy o PIT (w tym także nie art. 22 ust. 6c ustawy o PIT) nie ogranicza kosztów uzyskania przychodu do ceny nieruchomości podanej w umowie. Koszt nabycia nieruchomości należy interpretować szeroko, jako każdy udokumentowany wydatek, poniesiony przez nabywcę nieruchomości na jej nabycie. Będą nim więc również dodatkowe koszty związane z obsługą kredytu hipotecznego, takie jak odsetki, prowizje, przewalutowanie kredytu w celu całkowitej spłaty oraz prowizja należna bankowi za wcześniejszą spłatę.
Z tym stanowiskiem nie zgodził się z kolei Naczelny Sąd Administracyjny. Sędzia Beata Cieloch wyjaśniła, że WSA źle zinterpretował art. 22 ust. 6c ustawy o PIT. Zgodnie z dominującą linią orzeczniczą NSA, wydatki związane z zaciągnięciem kredytu na zakup nieruchomości, czyli odsetki i prowizje, nie są kosztem uzyskania przychodów przy sprzedaży.
Podobnie NSA orzekł m.in. 28 września 2017 r. (sygn. akt II FSK 1944/15) oraz 13 października 2016 r. (sygn. akt II FSK 2345/16).
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 19 października 2017 r., sygn. akt II FSK 2570/15.