Na formularzu NIP-2 trzeba informować także o otwarciu i zamknięciu lokat, jeżeli mają one charakter rachunków bankowych – wyjaśnił dyrektor Krajowej Izby Skarbowej.Z pytaniem wystąpiła spółdzielnia, która dostaje kaucje od najemców oraz od wykonawców robót. Kwoty te trafiają na rachunki rozliczeniowe, zgłoszone przez spółdzielnię na formularzu NIP-8. Pieniądze te nie są jej własnością, są jedynie przez nią przechowywane na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń.