Na formularzu NIP-8 należy powiadomić także o otwarciu i zamknięciu lokat, jeżeli mają one charakter rachunków bankowych – wyjaśnił dyrektor Krajowej Izby Skarbowej.
Podobnie stwierdził w interpretacji z 9 października 2017 r. (nr 0111-KDIB3-1.4018.2.2017.1.KO).
Takie stanowisko dyrektora KIS budzi duże kontrowersje. W praktyce oznacza ono, że na formularzu NIP-8, bądź NIP-2 (w zależności od tego, czy chodzi o przedsiębiorcę, czy organizację prowadzącą działalność gospodarczą) trzeba informować fiskusa nawet o lokatach zakładanych na jedną noc – wskazywali już wcześniej czytelnicy DGP.
Podkreślali, że na aktualizację formularza NIP jest tylko 7 dni. – W takiej sytuacji firma musiałaby zatrudnić pracownika do ciągłej aktualizacji zgłoszenia NIP – pisał nasz czytelnik.
Podobne wnioski płyną z najnowszej interpretacji dyrektora KIS.
Chodziło o organizację prowadzącą działalność gospodarczą. Gromadziła ona pieniądze nie tylko na rachunkach bankowych, ale też zakładała lokaty. Uważała, że tych drugich, nie musi zgłaszać na druku NIP-8. Podkreślała, że lokaty służą jej tylko do celów inwestycyjnych, a nie do dokonywania przepływów pieniężnych związanych z bieżącą działalnością.
Argumenty te nie przekonały dyrektora KIS. Przypomniał, że zgodnie z prawem bankowym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1988 ze zm.) rachunek bankowy to narzędzie służące do rejestracji obrotów i stanów środków pieniężnych wniesionych przez klienta.
Skoro więc lokaty bankowe są, w myśl art. 49 ust. 1 prawa bankowego, jednym z rodzajów rachunków bankowych, to podatnik musi również zgłaszać informacje o ich otwarciu i zamknięciu, zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 869) – stwierdził dyrektor KIS.
Podkreślił, że wszystkie pieniądze podatnika, niezależnie od tego, czy są zgromadzone na rachunkach bankowych, czy na lokatach terminowych, są związane z wykonywaną działalnością gospodarczą. Nie można przyjąć, że podatnik przechowuje na lokatach terminowych prywatne środki, niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą. Takie prywatne zasoby są przechowywane na rachunkach prowadzonych dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej – stwierdził dyrektor KIS.
Dodał, że niezgłoszenie lokat utrudniałoby organom podatkowym kontrolę, czy podatnicy wypełniają swoje obowiązki. Organy egzekucyjne nie miałyby bowiem podstaw do „weryfikacji i ewentualnego zajęcia środków zgromadzonych na rachunkach lokat w zamiarze pokrycia zaległych zobowiązań podatkowych”.
Interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 marca 2018 r., nr 0111-KDIB3-3.4018.1.2018.1.MS