Gmina nie rozlicza VAT od pozyskanego wsparcia, jeśli nie musi w zamian za nie robić czegokolwiek. Podatku nie będzie także, jeśli samorządowcy dobrowolnie uhonorują swojego sponsora.Tak wynika z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Chodziło o jedną z gminnych jednostek budżetowych (zarząd zieleni miejskiej). Planowała ona pozyskać pieniądze od podmiotów zewnętrznych. W wielu przypadkach byłyby to darowizny, za które ZZM nie byłby zobowiązany w jakikolwiek sposób się odwdzięczać. Chciał jednak dobrowolnie upamiętniać swoich sponsorów na imprezach gminnych, umieszczać ich logo na ławkach w parku czy też wiatach przystankowych.
Gmina sądziła, że w takiej sytuacji nie musiałaby rozliczać podatku od darowizn dla ZZM. Przypomniała, że jakiekolwiek czynności mogą podlegać VAT, tylko jeśli świadczą je podatnicy w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron porozumienia może być uznana za jego bezpośredniego beneficjenta. Istotne jest także to, że musi być wyraźny i bezpośredni związek między otrzymywaną płatnością a świadczeniem wykonanym w zamian za nią. W tym przypadku nie ma o tym mowy, bo ZZM nie zobowiąże się, aby wykonać jakiekolwiek świadczenie wzajemne na rzecz darczyńcy. Ewentualne uhonorowanie sponsora będzie skutkiem suwerennej decyzji ZZM – tłumaczyła gmina. Zwróciła też uwagę, że takie rozumowanie potwierdzają inne interpretacje indywidualne wydawane do tej pory przez fiskusa oraz wyrok unijnego Trybunału Sprawiedliwości z 3 marca 1994 r. (sygn. akt C-16/93). To z niego właśnie wynika, że aby w ogóle mówić o podatku, gminę i sponsora musiałaby łączyć umowa, w której jedna strona zobowiązywałaby się do świadczenia usługi reklamowej, a druga do przekazania wynagrodzenia z tego tytułu.
Takie stanowisko potwierdził też dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Przyznał, że skoro ZZM nie zobowiąże się w umowie do jakichkolwiek świadczeń w zamian za pozyskaną darowiznę, to nie podlega ona VAT. Nie ma znaczenia też ewentualne dobrowolne uhonorowanie sponsora, na jakie zdecyduje się obdarowana jednostka budżetowa – przyznał dyrektor KIS.
Interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 października 2017 r., nr 0111-KDIB3-2.4012.419.2017.1.SR.