Budżet państwa pozyska nowe źródło dochodów, przedsiębiorcy zostaną obciążeni dodatkowymi obowiązkami, a palacze zapłacą więcej. Rada Ministrów zajmie się projektem, który przewiduje opodatkowanie akcyzą e-papierosów i tzw. wyrobów nowatorskich.

100 mln złotych rocznie. Takie, dodatkowe wpływy budżetowe z akcyzy ma zapewnić wdrożenie procedowanej dziś noweli o podatku akcyzowym. Ta przewiduje objęcie e-papierosów i tzw. liquidów podatkiem akcyzowym. W ślad za Włochami, Portugalią, Rumunią czy Węgrami polski ustawodawca chce opodatkować też tzw. wyroby nowatorskie. Chodzi o mieszaniny, w których składzie znajduje się tytoń lub susz tytoniowy.

Jak uzasadniono, używanie przez konsumentów wyrobów dotąd nieopodatkowanych akcyzą odbywa się kosztem konsumpcji opodatkowanych akcyzą tradycyjnych wyrobów tytoniowych. Stąd pomysł, by rozszerzyć listę wyrobów tytoniowych. Jak uzasadnia resort finansów, wyroby te – podobnie jak papierosy czy alkohol- należą do kategorii używek. Objęcie płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich akcyzą ma skutkować lepszą kontrolą państwa nad ich produkcją, przemieszczaniem i sprzedażą.