Budżet państwa pozyska nowe źródło dochodów, przedsiębiorcy zostaną obciążeni dodatkowymi obowiązkami, a palacze zapłacą więcej. Rada Ministrów zajmie się projektem, który przewiduje opodatkowanie akcyzą e-papierosów i tzw. wyrobów nowatorskich.

100 mln złotych rocznie. Takie, dodatkowe wpływy budżetowe z akcyzy ma zapewnić wdrożenie procedowanej dziś noweli o podatku akcyzowym. Ta przewiduje objęcie e-papierosów i tzw. liquidów podatkiem akcyzowym. W ślad za Włochami, Portugalią, Rumunią czy Węgrami polski ustawodawca chce opodatkować też tzw. wyroby nowatorskie. Chodzi o mieszaniny, w których składzie znajduje się tytoń lub susz tytoniowy.

Jak uzasadniono, używanie przez konsumentów wyrobów dotąd nieopodatkowanych akcyzą odbywa się kosztem konsumpcji opodatkowanych akcyzą tradycyjnych wyrobów tytoniowych. Stąd pomysł, by rozszerzyć listę wyrobów tytoniowych. Jak uzasadnia resort finansów, wyroby te – podobnie jak papierosy czy alkohol- należą do kategorii używek. Objęcie płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich akcyzą ma skutkować lepszą kontrolą państwa nad ich produkcją, przemieszczaniem i sprzedażą.

Projekt nie tylko niesie za sobą rozszerzenie listy podatników obciążonych płaceniem akcyzy na kolejne podmioty, ale także generuje dodatkowe obowiązki administracyjne. Dowodem potwierdzającym legalne pochodzenie omawianych wyrobów ma być banderola – podobnie jak w przypadku alkoholu czy papierosów. Dodatkowe koszty dla firm może generować konieczność spełnienia wymogów w zakresie produkcji, przemieszczania czy ewidencjonowania wyrobów akcyzowych.

Obowiązki podatników:

  • rejestracja jako podatnik podatku akcyzowego,
  • uzyskanie niezbędnych zezwoleń (na prowadzenie składu podatkowego)
  • złożenie zabezpieczenia akcyzowego,
  • prowadzenie ewidencji
  • obliczanie i składanie deklaracji podatkowych
  • składanie wstępnych zapotrzebowań na znaki akcyzy, wpłacanie kwot niezbędnych do otrzymania tych znaków i dopełnianie obowiązku oznaczana wyrobów akcyzowych znakami akcyzy.

Wysokość stawki akcyzy:

  • dla płynu do papierosów elektronicznych na poziomie 0,7 zł/1mililitr,
  • dla wyrobów nowatorskich na poziomie 141,29 zł za każdy kilogram i 31,41 proc. średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia,

Producenci wyrobów akcyzowych muszą przygotować się na wzrost obciążeń fiskalnych i administracyjnych, a sami konsumenci – na wzrost cen. Resort szacuje, że zmiana dotknie nawet 1,8 mln palaczy. W przypadku scedowania kosztów tej zmiany na konsumentów, palacze w ujęciu miesięcznym będą stratni o około 50 zł (670 złotych miesięcznie) – szacuje resort finansów. Zakłada przy tym, że średnie zużycie płynu do e-papierosa utrzymuje się na poziomie 20 mililitrów tygodniowo na konsumenta.

Planowane wejście w życie ustawy - 1 stycznia 2018 r.

Podstawa prawna: Projekt ustawy z dnia 23 sierpnia 2017 o zmianie ustawy o podatku akcyzowym