Lekarz orzecznik, który na zlecenie ubezpieczyciela ustala uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego, nie świadczy już usług zwolnionych z podatku – podkreślił Naczelny Sąd Administracyjny.
ReklamaOrzekł jednak, że takie usługi były zwolnione z VAT do 1 lipca 2017 r.
Sprawa dotyczyła medyka, który wykonywał badania i zabiegi lekarskie służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia (zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18–19 ustawy o tym podatku). Oprócz tego świadczył też usługi na rzecz ubezpieczycieli. Przeprowadzał badania i sporządzał opinie lekarskie, oceniając uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonych, którzy zostali poszkodowani w wypadkach. Wpływał tym samym na decyzje o wypłacie lub odmowie wypłaty świadczenia.
Spór toczył się o usługi wykonane jeszcze w czasie, gdy obowiązywał art. 43 ust. 13 ustawy o VAT. Chodziło o to, czy można je było uznać za usługi pomocnicze do ubezpieczeniowych, a przez to zwolnione z podatku na podstawie art. 43 ust. 13 w zw. z art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o VAT.
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził, że zwolnienia nie ma, bo ocena stopnia uszczerbku na zdrowiu w celu ustalenia wypłaty z polisy nie jest właściwa dla usługi ubezpieczeniowej.
Nie zgodziły się z tym sądy obu instancji. WSA w Warszawie stwierdził, że badania ubezpieczonych stanowią część usługi ubezpieczeniowej, która jest dla niej niezbędna i specyficzna.
Również NSA orzekł na korzyść podatnika, ale dodał, że ta sama działalność nie byłaby już dziś zwolniona z podatku.
Sędzia Janusz Zubrzycki powołał się na wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 17 marca 2016 r. w sprawie Aspiro (C 40/15) i przypomniał, że polski ustawodawca dostosował przepisy ustawy o VAT w tym zakresie, uchylając od 1 lipca 2017 r. ustępy 13 i 14 w art. 43 ustawy o VAT.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 10 października 2017 r., sygn. akt I FSK 498/14.