Spółka akcyjna zajmuje się produkcją zaawansowanych urządzeń dla różnych branż produkcyjnych. Z uwagi na specyfikę prowadzonej działalności często nabywa usługi i towary od zagranicznych kontrahentów. W większości przypadków zakupiony towar przyjeżdża z państw Unii Europejskiej. Jeżeli chodzi o usługi, to są one kupowane zarówno w ramach Wspólnoty, jak i z państw trzecich. W poprzednich latach zdarzało się, że księgowość firmy dowiadywała się o nabytych usługach w kilka miesięcy po ich wykonaniu przez zagranicznego kontrahenta. Najczęściej było to tak, że świadczący przesyłał fakturę, jednocześnie upominając się o zapłatę, a pracownik spółki, który obsługiwał z jej strony transakcję, dopiero wówczas przekazywał do księgowości dokument i wraz z nim informację. Niejednokrotnie główna księgowa spółki zwracała się do szefów innych działów z prośbą, aby ci motywowali swoich pracowników do tego, aby niezwłocznie przekazywali informacje o imporcie usług, ale skutek tych próśb był mizerny. Również zarząd był informowany o usprawnieniu przepływu informacji dla wyeliminowania częstych korekt składanych deklaracji VAT, jednak i to nie pomogło. Tłumaczenie pracowników dokonujących zakupu usług od zagranicznych kontrahentów zawsze było takie samo: owszem, nabywają takie świadczenia, ale zagraniczni kontrahenci przekazują faktury z opóźnieniem i dopiero wówczas mogą oni dostarczyć je do księgowości.
● ETAP I Zasady korygowania importu usług i WNT oraz konsekwencje opóźnień w ich opodatkowaniu
– Panie mecenasie – zaczął prezes, zwracając się do doradcy podatkowego – pani Iwona mówi, że mamy zapłacić prawie 100 tys. zł zaległego VAT od usług z zagranicy.
– Tak dokładniej, to chodzi o zaległość i odsetki – uściśliła główna księgowa. – I nie tylko od importu usług, ale też od WNT.
– Niestety od tego roku zmieniły się przepisy dotyczące odwrotnego opodatkowania, a dokładniej rozliczania VAT naliczonego z tego tytułu – wyjaśnił doradca.
– Panie prezesie, na początku roku wysłałam e-mailem do kadry menedżerskiej informacje o zmianach. Zresztą od dawna starałam się nauczyć terminowego przekazywania informacji o imporcie usług i WNT – z wyrzutem w głosie wypomniała księgowa.
– Inaczej niż to było w poprzednich latach, od 2017 r. korekta importu usług i WNT może wiązać się z koniecznością zapłaty kwoty VAT należnego i odsetek od zaległości – doradca wsparł księgową. – Zapłata taka musi być dokonana, jeżeli złożymy korektę po upływie trzech miesięcy od końca miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy. Podam przykład. Podatnik zakupił od niemieckiego kontrahenta usługę doradczą za cenę 50 000 zł. Usługa została wykonana w kwietniu 2017 r. Księgowa otrzymała informację o konieczności opodatkowania importu usługi dopiero 11 września. Ze względu na to, że świadczenie było zrealizowane w kwietniu, 12 września została złożona deklaracja korygująca za kwiecień, w której w poz. 27 została wykazana kwota 50 000 zł, a w poz. 28 kwota VAT: 11 500 zł (50 000 zł x 23 proc.). Oprócz tej kwoty w kwietniu nie było importu usług.
Wraz z deklaracją korygującą podatnik zapłacił do urzędu skarbowego podatek należny 11 500 zł oraz odsetki od takiej kwoty za okres od 26 maja do 12 września 2017 r.
25 września, składając deklarację za sierpień, podatnik powiększył VAT naliczony o wpłaconą uprzednio do urzędu skarbowego kwotę 11 500 zł.
W takiej sytuacji podatek należny wykazujemy w deklaracji skorygowanej historycznie, a naliczony w bieżącej – wyjaśnił doradca podatkowy. – Musimy uświadomić to pracownikom, którzy zajmują się zakupami – dodał.
CO NA TO PRAWO? RADA 1
– Rozumiem, że z tego tytułu są odsetki, ale z jakiego powodu mam płacić cały VAT – prezes zrozumiał mechanizm. – Przecież możemy odliczyć VAT, tyle że w innej deklaracji, niż wykazujemy podatek należny...
– Oczywiście, w państwa przypadku podatek podlega odliczeniu, ale jeżeli składamy korektę historyczną deklaracji i jednocześnie, w tym samym momencie, nie składamy bieżącej deklaracji, to musimy zapłacić podatek, by dopiero składając taką deklarację, odliczyć VAT.
CO NA TO PRAWO? RADA 2
● ETAP II Stworzenie procedur przekazywania informacji o imporcie usług i WNT
– Faktycznie, tak dalej nie może być – stwierdził prezes.
– No właśnie, szefie, od dawna o tym mówiłam, ale oczywiście wszyscy uznali, że księgowa znowu się czepia i szuka dziury w całym – wypomniała księgowa, a w jej głosie można było wyczuć delikatną nutkę satysfakcji.
– Mówiła pani, pamiętam – zirytował się prezes. – Miała pani rację, ale nie o to chodzi, byśmy sobie teraz to wypominali. Trzeba coś zrobić. Jakieś propozycje? – prezes zwrócił się do doradcy.
– Oczywiście. W tej sytuacji konieczne jest stworzenie wewnętrznych procedur, które uporządkują obieg informacji, zdefiniują terminy, w których pracownicy są zobligowani poinformować księgowość o usługach i towarach nabytych od zagranicznych kontrahentów, a opodatkowanych w Polsce.
– Dobrze, przygotujemy takie procedury – zadecydował prezes. – Pani Iwono, zajmie się pani tym. Oczywiście może pani skorzystać z pomocy pana mecenasa – prezes wskazał na doradcę podatkowego. – Musimy zapanować nad tymi usługami i towarami kupowanymi z Unii.
– Jedna poprawka – wtrącił się doradca. – Ale bardzo istotna. Towary muszą być sprowadzane z terytorium Wspólnoty, ale usługi już z dowolnego państwa. Ważne jest to, czy mamy import usług, a nie skąd pochodzi świadczący.
CO NA TO PRAWO? RADA 3
– Tak, szefie, import usług może być z całego świata. Czyli procedura musi obejmować wszystkie takie świadczenia.
● Etap III Monitoring nabywanych świadczeń z zagranicy, również tych niezafakturowanych
– Czyli musimy zmotywować wszystkich, aby niezwłocznie, zaraz jak tylko dostaną fakturę dotyczącą takich świadczeń, przekazywali ją do księgowości i wszystko będzie działało – prezes najwyraźniej uznał, że zostały poczynione ustalenia i można zakończyć spotkanie.
– Niestety, to nie wystarczy – doradca podatkowy nie zamierzał jeszcze kończyć spotkania. – Pozostaje kwestia świadczeń, dla których nie mamy faktury, a które zostały wykonane.
– A co one nas obchodzą, przecież nie opodatkujemy czegoś, za co jeszcze nam nie przysłali faktury – prezes nie był zadowolony.
– Szefie, o tym również uprzedzałam – tym razem księgowa nie triumfowała, a raczej wtrąciła się dość niepewnie.
– Oczywiście że pani uprzedzała. To jakiś absurd, jak mamy opodatkować takie czynności – żachnął się prezes. – Skąd mamy wiedzieć, że usługa została wykonana. Ja rozumiem, przy tym imporcie towarów z Unii – prezes niefachowo określił WNT, które miał na myśli – ale usługa...
– Przecież pracownik, który kupił usługę, zazwyczaj wie, czy i kiedy była wykonana. Stąd właśnie konieczny jest monitoring zamawianych usług i towarów. Zwłaszcza w przypadku importu usług faktura wcale nie jest konieczna dla rozliczenia VAT – wyjaśnił doradca.
CO NA TO PRAWO? RADA 4
– Niby tak – zastanowił się prezes. – W sumie przecież jeżeli ktoś kupuje usługę, to po to, aby ją wykorzystać w pracy. A przynajmniej tak powinno być – poprawił się prezes. – Skoro tak, to powinien monitorować, i jak już jest wykonana, a nie ma faktury, to może przekazać informację do księgowości.
– Już widzę, jakie będzie narzekanie, że znów coś wymyśliłam – zaniepokoiła się księgowa.
– Niech sobie narzekają. Zarząd podejmie uchwałę, wprowadzimy regulamin i będą musieli go stosować – prezes był już całkowicie przekonany do pomysłu.
– Ale jak mi przekażą taką informację bez faktury – zmartwiła się księgowa. – Mają fakturę i trzymają ją w biurku tygodniami, a co dopiero przy braku faktury.
– To nie musi być problem – uspokoił księgową doradca. – Możemy zrobić dokument wewnętrzny mający zastosowanie przy braku faktury. Wyznaczymy odrębny adres e-mail, na który będą przesyłane takie informacje.
– To wystarczy, jak prześlą taką informację e-mailem? – zdziwiła się księgowa.
– Oczywiście – potwierdził doradca. – To, w jaki sposób pracownik przekaże pani informację, zależy wyłącznie od tego, jak to ustalimy. Ważna jest sama wiedza o konieczności rozliczenia importu usług, a nie to, w jaki sposób weszła pani w jej posiadanie.
– Podoba mi się ten pomysł – ucieszył się prezes. – Na pewno będą się buntować, ale przyzwyczają się, a przynajmniej nie będzie mnożenia papierów.
● Etap IV Korygowanie deklaracji w celu rozliczenia importu usług oraz WNT
– A w jakim terminie będą musieli przekazywać takie informacje? – zastanowiła się księgowa.
– Z doświadczenia muszę przestrzec przed zbyt krótkim – odpowiedź doradcy mogła nie do końca spodobać się księgowej. Miał tego świadomość, więc od razu wyjaśnił. – Oczywiście najlepiej by było, aby przekazywali ją tak, aby możliwe było uwzględnienie odwrotnego opodatkowania już w momencie składania deklaracji za miesiąc, w którym powstał obowiązek podatkowy.
– Tak by było najlepiej. I jeszcze muszę mieć czas na sporządzenie deklaracji – potwierdziła księgowa.
– Najlepiej – przytaknął doradca. – Ale często jest to trudne do wdrożenia. Optymalne jest wskazanie terminu do końca drugiego miesiąca po miesiącu wykonania usługi, a dla WNT po dostarczeniu towaru. To wprawdzie wymusi korektę deklaracji i JPK, ale proszę mi wierzyć, taki termin jest realny do zastosowania i na dodatek daje duże szanse na spływ faktury.
– Czyli nie uchronimy się przed korektami – zmartwiła się księgowa.
– To wpiszemy taki termin, jak zaproponował mecenas, ale jednocześnie zobowiążemy pracowników, aby dołożyli starań, aby taka informacja była wcześniej – zadecydował prezes.
– Proponuję jednocześnie zobowiązać pracowników do dołożenia starań, aby w takim terminie pozyskali fakturę – doradca rozwinął pomysł prezesa.
– Przecież mówił pan, że faktura nie jest konieczna – księgowa była nieco zdezorientowana.
– Owszem, przy imporcie usług – potwierdził doradca. – Ale już przy WNT ma kluczowe znaczenie, bo może identyfikować moment powstania obowiązku podatkowego, a jej brak zmusi do korekty in minus odliczonego wcześniej VAT.
CO NA TO PRAWO? RADA 5
A jeżeli nie będzie faktury, to jak ustalimy podstawę opodatkowania? Zwłaszcza przy imporcie usług to może być częsty problem – zastanowiła się księgowa.
– Stąd właśnie warto starać się pozyskać fakturę. Ale gdyby jej nie było, i tak warto oszacować podstawę opodatkowania, odwołując się do ceny z zamówienia. Dzięki temu będą niższe odsetki.
CO NA TO PRAWO? RADA 6
– Wiemy, co robić, a szczegóły ustalicie sobie już beze mnie – prezes zakończył spotkanie.
RADA 1 Korekta VAT należnego z tytułu importu usług i WNT może się wiązać z dodatkowymi wydatkami
Od 2017 r. w istotny sposób zmienione zostały zasady rozliczania podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług objętych odwrotnym opodatkowaniem (tj. podatek rozlicza nabywca, a nie świadczący). Do tej kategorii zalicza się m.in. import usług oraz nabycie wewnątrzwspólnotowe towarów.
W przeszłości, do końca 2016 r., aby rozliczyć VAT naliczony z transakcji odwrotnego opodatkowania wystarczyło, że były spełnione dwa warunki:
– musiał powstać obowiązek podatkowy z tytułu nabycia świadczenia,
– podatnik musiał uwzględnić kwotę podatku należnego z tytułu transakcji w deklaracji podatkowej, w której był zobowiązany rozliczyć dany podatek.
Co więcej, rozliczenie VAT naliczonego mogło być dokonane w tej samej deklaracji, w której podatnik wykazywał podatek należny. W konsekwencji, jeżeli podatnikowi przysługuje pełne prawo do rozliczenia podatku naliczonego, to nawet jeżeli wykazywał VAT należny z tytułu importu usług, WNT i innych transakcji opodatkowanych odwrotnie, składając korektę deklaracji po kilku czy kilkunastu miesiącach, w tej samej deklaracji wykazywał również podatek naliczony i eliminował nie tylko obowiązek zapłaty zaległości, ale i odsetek od niej.
Od 1 stycznia 2017 r. wykazanie VAT należnego przy transakcjach odwrotnego opodatkowania w dalszym ciągu jest niezbędne dla rozliczenia podatku naliczonego, jednak prawodawca wprowadził dodatkowe zastrzeżenie. Zgodnie z nim, jeżeli podatnik nie rozpoznał w deklaracji podatkowej VAT należnego z tytułu importu usług, WNT, odwrotnego opodatkowania transakcji nabycia w kraju towarów czy usług, to możemy skorygować deklarację i rozliczyć VAT należny jednocześnie z naliczonym, ale jedynie wówczas, gdy deklarację korygującą złożymy przed upływem trzech miesięcy od końca miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy.
W przypadku gdy korekta deklaracji składana jest po upływie trzech miesięcy od końca miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy, podatnik nie utraci prawa do rozliczenia podatku naliczonego. W przypadku uwzględnienia przez podatnika kwoty podatku należnego w deklaracji podatkowej, w której jest on zobowiązany rozliczyć ten podatek, w terminie późniejszym niż do końca trzeciego miesiąca od końca miesiąca powstania obowiązku podatkowego, podatnik może odpowiednio zwiększyć kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w odniesieniu do którego nie upłynął jeszcze termin do złożenia deklaracji podatkowej.
Zatem w takiej sytuacji podatnik skoryguje historycznie deklarację VAT (i JPK_VAT), wykazując podatek należny, a podatek naliczony uwzględni dopiero w bieżącej deklaracji. W efekcie podatnik zapłaci należny (zaległy) VAT i odsetki od niego.
O takim skutku opóźnienia w deklarowaniu podatku należnego koniecznie należy poinformować władze firmy i osoby zajmujące się zakupami, tak aby miały świadomość, że przesunięcie w czasie kosztuje.
RADA 2 Jak uniknąć zapłaty zaległego VAT należnego
Podatnik, który koryguje deklarację VAT, rozpoznając obowiązek podatkowy z tytułu importu usług czy WNT po upływie trzeciego miesiąca od końca miesiąca powstania obowiązku (czyli zazwyczaj wykonania świadczenia), musi zapłacić zaległą kwotę VAT wraz z odsetkami naliczonymi od dnia terminu płatności (czyli 25. dnia następnego miesiąca – chyba że 25. dzień miesiąca przypada na weekend, jak np. było w lutym 2017 r.) do dnia zapłaty.
Podkreślić trzeba, że przy takiej korekcie (w innej deklaracji VAT należny i w innej podatek naliczony) nie tylko musi zapłacić odsetki, ale również sam podatek należny. Zaległość podatkowa, czyli kwota główna, również musi być wpłacona i to niezależnie od tego, w bieżącej deklaracji, będzie rozliczana jako kwota VAT naliczonego.
Jedynym sposobem na wyeliminowanie konieczności zapłaty podatku należnego jest jednoczesne złożenie korekty deklaracji i bieżącej deklaracji. W takiej sytuacji warto wyjaśnić organowi podatkowemu, że podatek należny wykazany w deklaracji za miesiąc powstania obowiązku podatkowego został wykazany jako naliczony w jednocześnie przekazanej bieżącej deklaracji.
Jeżeli w tym samym dniu złożymy korektę deklaracji historycznej i bieżącą deklarację, płacąc przy tym aktualny podatek, to kwoty główne nam się zrównoważą (płacimy zaległy VAT należny, ale pomniejszamy bieżący VAT do zapłaty przez rozliczenie VAT naliczonego).
Pamiętać jednak trzeba, że nawet w takim przypadku konieczne jest zapłacenie odsetek od zaległego VAT należnego.
RADA 3 W przypadku importu usług konieczne jest takie ich opodatkowanie w czasie, aby nie powstała zaległość i odsetki od niej
Przygotowując zasady obiegu informacji wewnątrz firmy, które mają usprawnić opodatkowanie m.in. importu usług i wyeliminować konieczność zapłaty odsetek, trzeba pamiętać o tym, że w ramach importu usług rozliczane są nie tylko te świadczenia, które nabywane są od kontrahentów z Unii Europejskiej.
Również w przypadku kupna usługi spoza Wspólnoty, nawet obciążonej podatkiem od wartości dodanej państwa wykonawcy świadczenia, może powstać w Polsce obowiązek podatku dla importu usług. Tym samym, tworząc procedury służące eliminowaniu opóźnień, należy jednakowo traktować nabycia usług z Unii i z państw trzecich.
RADA 4 Brak faktury nie może skutkować nierozliczeniem w terminie importu usług
Inaczej niż to jest w przypadku WNT, nabywając usługi, dla których konieczne jest opodatkowanie w Polsce importu usług, podatnik nie identyfikuje momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT datą wystawienia czy otrzymania faktury. Co więcej, przy imporcie usług faktura nie jest konieczna nie tylko do opodatkowania nabycia, ale również dla odliczenia VAT naliczonego z tego tytułu. Nawet gdyby krajowy podatnik nigdy nie otrzymał faktury dotyczącej zakupionej usługi opodatkowanej w kraju w ramach importu usług w żaden sposób nie wpłynie to na jego rozliczenie podatku od towarów i usług. Dotyczy to zarówno VAT należnego, jak i naliczonego.
W przypadku importu usług, o dacie opodatkowania decyduje wyłącznie moment wykonania usługi lub dokonanie zapłaty, przy czym płatność jest ważna dla VAT jedynie wówczas, gdy została dokonana przed zakończeniem świadczenia.
Jednym słowem, brak faktury nie może w żaden sposób uzasadniać opóźnienia przy przekazywaniu do księgowości informacji o zakupionej i wykonanej przez zagranicznego kontrahenta usłudze, która musi być opodatkowana w kraju przez nabywcę.
Warto również w tym miejscu przypomnieć, że w przypadku WNT dla rozliczenia krajowego VAT podatnik nie musi w momencie składania deklaracji posiadać faktury (patrz rada 5). Oczywiście dla WNT moment wystawienia faktury najczęściej identyfikuje moment powstania obowiązku podatkowego, jednak dla dokonania rozliczenia VAT należnego i naliczonego (z zastrzeżeniem tego, o czym mowa w radzie 5) wystarczy mieć wiedzę o dacie emisji takiego dokumentu.
RADA 5 W przypadku WNT należy pozyskać fakturę przed końcem trzeciego miesiąca od końca miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy
W 2017 r. zmieniły się zasady rozliczania VAT naliczonego m.in. od WNT, gdy korekta jest składana po upływie trzech miesięcy od końca miesiąca powstania obowiązku podatkowego. Jednak od 2014 r. w odniesieniu do WNT zastosowanie ma szczególny wymóg. Przy czym odnosi się on nie bezpośrednio do odliczenia, a dla zachowania prawa do odliczenia podatku naliczonego.
Podatnik, który odliczył VAT naliczony z tytułu WNT, nie mając faktury (co absolutnie jest dopuszczalne), musi zmniejszyć VAT naliczony, jeżeli w terminie trzech miesięcy od zakończenia miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu WNT, nie otrzymał od zagranicznego kontrahenta faktury.
Zatem brak faktury w takim terminie skutkuje koniecznością obniżenia VAT naliczonego w deklaracji za miesiąc, w którym upłynął trzymiesięczny termin.
Może zdarzyć się tak, że zbliża się koniec trzeciego miesiąca od końca miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu WNT, a nabywca nie ma faktury. Wówczas może pojawić się wątpliwość, czy jest sens śpieszyć się z korektą, skoro i tak za chwilę konieczne będzie oddanie tego odliczonego VAT.
Zdecydowanie tak. Jeżeli bowiem podatnik wykaże obowiązek podatkowy z tytułu WNT, składając przed upływem trzech miesięcy deklarację korygującą i wykazując VAT należny i naliczony, to nie płaci żadnych odsetek. Późniejsze korekta ze względu na brak faktury dokonywana jest również bez odsetek, bo w bieżącej deklaracji. Tym sposobem podatnik, pomimo dokonywania korekt VAT, nie ponosi dodatkowych kosztów w postaci odsetek.
Gdyby przed upływem trzeciego miesiąca nie została dokonana korekta VAT należnego i naliczonego, wówczas i tak konieczne byłoby historyczne wykazanie podatku należnego, a to z kolei będzie się wiązało z zapłatą odsetek.
RADA 6 Można ograniczyć wysokość odsetek dzięki oszacowaniu podstawy opodatkowania w oparciu o cenę kontraktową
W praktyce jedną z najczęściej stosowanych wymówek, która ma uzasadnić brak terminowego przekazania do księgowości informacji o nabytych z zagranicy usługach i towarach, jest brak faktury. O tym, że posiadanie dokumentu nie jest niezbędne w momencie dokonywania rozliczenia, zostało już powiedziane powyżej. W takiej sytuacji często podnoszony jest dodatkowy argument: brak informacji o kwocie, która stanowi podstawę opodatkowania. Wobec tego należy wyjaśnić, że podstawa opodatkowania definiowana jest (w głównej mierze dla WNT i wyłącznie dla importu usług) przez kwotę należną świadczącemu. Skoro tak, to można przyjąć, że osoba dokonująca zakupu, składająca zamówienie i podpisująca umowę zna tę kwotę. Oczywiście może się zdarzyć tak, że znana jest jedynie przybliżona kwota, a szczegółowe wyliczenie dokonywane jest po realizacji świadczenia. W takiej sytuacji, jeżeli zbliża się koniec trzeciego miesiąca liczonego od zakończenia miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy, warto oszacować podstawę opodatkowania i w ramach korekty rozliczyć odwrotne opodatkowanie. Korekta zrealizowana w takim terminie nie skutkuje koniecznością zapłaty odsetek. Gdyby w późniejszym okresie (np. po otrzymaniu faktury) okazało się, że podstawa opodatkowania jest inna, wówczas konieczna będzie korekta. Jednak ze względu na to, że korekta będzie dotyczyła niższej kwoty, ewentualne odsetki również będą odpowiednio niższe.
! PODSUMOWANIE
Problemy z terminowym rozliczaniem importu usług i WNT (ze szczególnym naciskiem na import usług) od lat występowały u dużej grupy podatników. Osoby zajmujące się w firmach rozliczeniami podatkowymi w VAT bardzo często skarżą się na opóźnienia w przekazywaniu im informacji i konieczność dokonywania licznych korekt deklaracji VAT. Obecnie korekta u większości podatników (a od 2018 r. u wszystkich) determinuje konieczność skorygowania również informacji JPK_VAT.
Od 2017 r. to nie wykładnia, ale przepisy decydują o tym, że nieco większe opóźnienie w rozliczeniu importu usług, WNT czy innych transakcji odwrotnie opodatkowanych wiąże się z zapłatą odsetek od zaległości podatkowej. Jakby tego było mało, korygując historycznie deklaracje dla wykazania takich nabyć, podatnik zazwyczaj musi zapłacić również kwotę samej zaległości. Co prawda przy pełnym prawie do odliczenia VAT naliczonego kwota taka będzie odzyskana po złożeniu bieżącej deklaracji, jednak nie zmienia to faktu, że przejściowo musi ona być wpłacona do urzędu skarbowego.
Stąd w obecnym stanie prawnym niezwykle istotne jest to, aby w firmach został usprawniony obieg informacji, by nie tylko pracownicy księgowości, ale również innych działów byli zainteresowani sprawnym przekazywaniem danych i terminowym rozliczaniem VAT.
Podstawa prawna
Art. 86 ust. 2 pkt 4, art. 86 ust. 10, art. 86 ust. 10b pkt 2, art. 86 ust. 10g–10i, art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 19a ust. 1, art. 20, art. 29a, art. 30a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.).