Budżet na 2018 rok to przede wszystkim wpływy podatkowe. Te, zgodnie z prognozą mają wynieść ponad 331 mld złotych, co stanowi 98 proc. wszystkich dochodów państwa.

Jak czytamy w ustawie budżetowej, wzrost dochodów budżetu państwa w 2018 r. z jednej strony będzie generowany przez wzrost gospodarczy, a z drugiej strony będzie efektem obecnych i aktualnie wdrażanych zmian systemowych. O jakich zmianach mowa?

VAT 166 mld złotych
Akcyza 70 mld złotych
Podatek od gier 1,9 mld złotych
CIT 32 mld złotych
PIT 55 mld złotych
Podatek od wydobycia kopalin 1,2 mld złotych
Podatek od niektórych instytucji finansowych 4,5 mld złotych
  • Już 1 stycznia 2018 roku wszystkie firmy będą zobligowane do przesyłania fiskusowi danych w ramach systemu jednolitego pliku kontrolnego. Skarbówka dba o transparentność operacji finansowych największych firm w ramach struktur JPK już od 2016 roku. 1 stycznia br. obowiązkiem raportowania danych objęty został sektor MŚP, zaś najmniejsze – mikro firmy będą musiały przygotować się na JPK do 2018 roku. Efekty JPK to dodatkowe miliony w budżecie dzięki sprawnej analizie danych i zapobieganiu przestępstwom skarbowym.
  • Urzędnicy mają na oku wpływy z VAT i akcyzy także dzięki wprowadzonemu w 2017 roku systemu monitorowania drogowego przewozu towarów. Chodzi w szczególności o przewóz paliw płynnych, alkoholu skażonego i suszu tytoniowego. System składa się z dwóch elementów: teleinformatycznego rejestru (są w nim przetwarzane i gromadzone dane geolokalizacyjne pozyskane z lokalizatora lub zewnętrznego systemu lokalizacji) oraz telekomunikacyjnego urządzenia końcowego (wyposażonego np. w moduł GPS). Ustawa wymusza ostrożność przede wszystkim na przewoźnikach. Za nieprzekazanie danych geolokalizacyjnych, brak lokalizatora czy jego nieprawidłowe użycie przewoźnikom grozi kara od 5000 do 10 000 złotych.
  • Stabilność wpływów z VAT ma zapewnić mechanizm podzielonej płatności. Procedowany dziś przez posłów split payment ma zacząć obowiązywać od 1 kwietnia 2018 roku. Podział płatności polega na tym, że zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto jest odprowadzana na rachunek bankowy dostawcy, a pozostała zapłata odpowiadająca kwocie podatku VAT trafia na specjalne kontro dostawcy – rachunek VAT. Takie rozwiązanie ma uniemożliwić dostawcy wyłudzenie podatku. Oszust nie będzie mógł więc „zniknąć” zatrzymując kwotę nieopłaconego podatku dla siebie. Uczciwi podatnicy zyskają więc bezpieczeństwo i możliwość kontroli kontrahenta, zaś budżet – dodatkowe 82 mld złotych do 2028 roku – oszacowano w ustawie.
  • Kontrole skarbowe to mało. Urzędnicy nie przepuszczą żadnej podejrzanej transakcji dzięki kasom fiskalnym online. Najbardziej narażone na ryzyko nadużyć podatkowych profesje, a zgodnie z ustawą są to przedstawiciele branży gastronomicznej, fryzjerskiej czy budowlanej, jako pierwsze zostaną objęte zmianami. Ci przedsiębiorcy w 2018 roku będą zobligowani do wymiany tradycyjnej kasy fiskalnej, na kasę online, za pośrednictwem której wszelkie informacje o sprzedaży zostaną automatycznie przesłane do centralnego systemu informatycznego Krajowej Administracji Skarbowej.
  • 27,5 mld złotych. To kwota, która ma zasilić budżet państwa w latach 2018-2027 dzięki odbudowaniu źródeł dochodów z CIT. Chodzi o przepisy mające na celu wyeliminowanie przypadków stosowania tzw. agresywnej optymalizacji. Fiskus skupia się w tym przypadku na największych podmiotach, gdyż zdaniem ustawodawcy, to właśnie ta grupa przedsiębiorców najczęściej może sobie pozwolić na „optymalizację”. Zmiany w PIT i CIT to m.in. powiązanie miejsca opodatkowania z miejscem uzyskania przychodów czy wyodrębnienie nowego źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych.
  • Rząd zadbał też o uszczelnienie dochodów z akcyzy. Posłowie debatują nad pomysłem opodatkowania akcyzą dwóch nowych wyrobów: płynów do papierosów elektronicznych tzw. e-liquidów i samych e-papierosów. Jak przedstawiono w uzasadnieniu projektu, dzięki wprowadzeniu zmian, wpływy z podatku akcyzowego mają wzrosnąć o 100 mln złotych każdego roku. To jednak nie wszystko. Kolejny milion złotych rocznie państwo zyska dzięki przejęciu kontroli nad uprawą suszu tytoniowego. Nowe przepisy ograniczają możliwość sprzedaży suszu tytoniowego połączonej z dostawą wewnątrzwspólnotową lub eksportem, bez akcyzy. Uprawnione do tego będą jedynie podmioty prowadzące skład podatkowy lub pośredniczące podmioty tytoniowy, a nie jak dotychczas rolnicy.
  • Wartą odnotowania zmianą było podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 6600 złotych. Ministerstwo Finansów szacuje, że ze zmian skorzystało ponad 3 miliony polskich podatników. Od 2018 r. nastąpi kolejne podwyższenie tzw. kwoty wolnej (do 8 tys. zł rocznie). Efekt w postaci zwiększenia dochodów netto gospodarstw domowych poprzez obniżenie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych będzie widoczny w 2019 r. przy rozliczeniu rocznym za 2018 r.
  • <a href="http://sklep.infor.pl/splitpayment/?utm_source=mojafirma.infor.pl&utm_medium=baner-artykul&utm_campaign=split-payment-ib-101156">Split payment. Sprawdź, jakie korzyści daje podzielona płatność! >>>></a>
  • W procesie uszczelniania VAT mają pomóc także banki i SKOK-i. Jeszcze w 2017 roku w życie ma wejść ustawa o przeciwdziałaniu wykorzystywania sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych. Na jej mocy powstanie STIR czyli system teleinformatyczny izby rozliczeniowej, który odpowiedzialny będzie za analizę ryzyka i identyfikację zagrożeń. Same instytucje finansowe zobligowane będą do przezywania skarbówce niektórych danych, nawet tych, objętych tajemnicą bankową. KAS zyska za to nowe uprawnienia. Szef KAS będzie mógł zlecić blokadę podejrzanego rachunku bankowego na 72 godziny.