Zagraniczny przedsiębiorca, który zobowiązał się promować produkty swojego kontrahenta w naszym kraju i zatrudnia w tym celu fachowy personel, ma stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i tu powinien rozliczać VAT – stwierdził dyrektor KIS.
Pytanie zadała szwajcarska spółka, która na podstawie umowy agencyjnej zobowiązała się promować w Polsce produkty swojego kontrahenta. W tym celu zatrudniła tu dwóch pracowników, którzy mieli zbierać zamówienia na jego produkty. Nie podpisywali oni jednak żadnych umów, ponieważ decyzje o sprzedaży były podejmowane w Szwajcarii.
Działalność w Polsce była jedynie pomocnicza, miała ograniczony charakter. Spółka ponosiła jedynie koszty związane z wypłatą wynagrodzenia pracownikom, wynajmem samochodów itp.
Podkreślała, że nie ma w naszym kraju stałej placówki ani żadnych środków trwałych, a wszystkie decyzje zapadają w Szwajcarii. W związku z tym uważała, że nie ma w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej i nie musi rozliczać tu VAT.
Nie zgodził się z tym dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Przypomniał, że stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej jest zdefiniowane w unijnym rozporządzeniu wykonawczym nr 282/2011 z 15 marca 2011 r. (Dz.Urz. UE L z 2011 r. nr 77/1). Na ten temat wypowiadał się także Trybunał Sprawiedliwości UE.
Dyrektor KIS nie miał wątpliwości, że w świetle tego rozporządzenia oraz wyroków TSUE szwajcarska spółka ma w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Po pierwsze, zaangażowała się w umowę agencyjną, co oznacza, że nie będzie tu działać tylko sezonowo. Po drugie, zatrudnia na stałe pracowników i ponosi koszty ich wynagrodzeń, a kontrahent przekazał jej materiały promocyjne oraz zobowiązał ją do pomocy przy negocjacjach biznesowych.
Interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 września 2017 r., nr 0114-KDIP1-2.4012.345.2017.2.MC