- Kombinowanie w zakresie podatku VAT nie różni się niczym od wyrwania staruszce torebki na ulicy. Podatek od towarów i usług nigdy nie należał do przedsiębiorcy – mówi Robert Gwiazdowski z ZPP. Potrzebę uszczelniania podatku VAT dostrzega zarówno strona rządowa jak i przedstawiciele świata biznesu. Eksperci są jednak zgodni, że zmiany powinny w jak najmniejszym stopniu obciążać podatnika.

Ministerstwo Finansów: Odrobiliśmy naszą pracę domową

- Wszelkie wprowadzane przez nas zmiany były konsultowane. Czy okazały się skuteczne? O tym najlepiej świadczy wzrost dochodów budżetowych z tytułu podatku od towarów i usług – przekonuje wiceminister finansów Paweł Gruza. O jakich zmianach mowa? W ubiegłym roku przedsiębiorcy musieli przygotować się na wciąż rozszerzany system jednolitego pliku kontrolnego. Chodzi o przekazywanie fiskusowi danych dotyczących m.in. ewidencji zakupu i sprzedaży VAT drogą elektroniczną. 1 stycznia 2018 roku obowiązkiem tym zostanie objęta kolejna, ostatnia grupa podmiotów – mikroprzedsiębiorstwa. Oznacza to, że od tego momentu wszystkie firmy będą raportować skarbówce dane w ramach systemu JPK.