Wymiana tradycyjnych kas fiskalnych na te, dzięki którym informacja o każdej zarejestrowanej transakcji automatycznie trafi do urzędników ruszy już w 2018 roku. Obowiązek posiadania kasy online nie oznacza jednak, że sprzedawca nie będzie musiał wydać klientowi dowód transakcji.

Zakupem nowych kas fiskalnych jako pierwsi zainteresować powinni się przedsiębiorcy świadczący usługi motoryzacyjne i wulkanizacyjne, sprzedający benzynę czy olej napędowy, ale także przedstawiciele branży gastronomicznej, budowlanej czy właściciele salonów fryzjerskich. Jak wskazuje Ministerstwo Finansów, to te właśnie branże narażone są na największe ryzyko nadużyć podatkowych. Jaki dowód transakcji – poza fakturą – otrzyma usługobiorca?

Resort finansów w odpowiedzi na nasze pytanie stwierdza, że kasy z technologią on-line będą drukowały paragony fiskalne, a sprzedawcy będą mieli obowiązek wydawania tych paragonów klientom. „W tym zakresie dla klienta nic się nie zmieni- uzyska dokładnie taki sam dowód transakcji, jaki będzie dostawał z kas starszego typu, tzn. paragon fiskalny”- informuje MF.

Zmieni się za to sytuacja przedsiębiorców. Obowiązek wymiany kas fiskalnych oznacza dodatkowe koszty. Nowela ustawy o VAT i prawa o miarach przewiduje jednak wsparcie dla firm. Przedsiębiorcy będą mogli liczyć na refundację w wysokości 90 proc. ceny zakupu kas (bez podatku). Kwota dofinansowania nie może przekroczyć jednak 1000 złotych i obejmie wyłącznie zakup nowych kas fiskalnych. Oszacowano, że w pierwszym etapie wymiany kas nowym obowiązkiem zostanie objętych ok. 274 tys. podatników VAT. Docelowo jednak wszyscy podatnicy VAT będą musieli wymienić kasy fiskalne tj. ok. 1,2 mln przedsiębiorców.

WAŻNE: W przypadku awarii nowych kas wskutek zakłóceń połączenia sieci teleinformatycznej z Centralnym Repozytorium Kas, dane dot. transakcji będą mogły być przesyłane w określonych odstępach czasowych. Podatnik będzie musiał uprzednio poinformować o tym naczelnika urzędu skarbowego. Przekazywanie urzędnikom danych dotyczących transakcji przy pomocy kas online musi być zgodne ze strukturami jednolitego pliku kontrolnego. Od 1 stycznia 2018 roku systemem JPK zostaną objęte wszystkie firmy.