Jeśli firma w przeszłości odliczyła od podatku wydatek na zakup kas fiskalnych, to jej przejęcie pozbawia przejmującego prawa do podobnej ulgi – orzekł NSA.
Reklama
Spółka, która toczyła w tej sprawie spór z fiskusem, zamierzała przejąć inną firmę. Nowy podmiot, który powstałby w wyniku połączenia, musiałby ewidencjonować sprzedaż przy pomocy kas fiskalnych. Wątpliwości dotyczyły tego, czy wolno mu będzie odliczyć wydatki na zakup tych urządzeń.

Reklama
Taką możliwość daje art. 111 ust. 4 ustawy o VAT. Pozwala on odjąć od podatku 90 proc. ceny netto każdej kasy (nie więcej jednak niż 700 zł) zgłoszonej na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania obrotu w kasie. Spór wziął się z tego, że przejmowana firma w przeszłości odliczyła już wydatki na zakup kas rejestrujących. Spółka przejmująca uważała jednak, że w niczym to nie przeszkadza, bo w wyniku przejęcia tej firmy powstanie całkiem nowy podmiot, który również powinien mieć prawo do ulgi. W odniesieniu do niego bowiem obowiązek ewidencyjny powstanie po raz pierwszy.
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu był innego zdania. Wyjaśnił, że spółka przejmująca jest następcą prawnym przejmowanej i wchodzi we wszystkie jej prawa i obowiązki. Tym samym nie można pozwolić na powtórne odliczenie wydatków na zakup kas, bo powstały podmiot nie jest podatnikiem, który dopiero rozpoczyna ewidencjonowanie przy ich użyciu – stwierdził fiskus.
Spółka przegrała w sądach obu instancji. Zarówno WSA w Poznaniu, jak i NSA orzekły, że sukcesja obejmuje także prawo do skorzystania z ulgi na zakup kas.
ORZECZNICTWO: Wyrok NSA z 23 listopada 2017 r., sygn. akt I FSK 279/16.