Dokumenty elektroniczne zastąpią papierowe, a przepisy staną się jaśniejsze i to zarówno dla podatników, jak i urzędników. Konwoje wyrobów akcyzowych do granicy kraju nie będą już obowiązkowe.Tak wynika z opublikowanego wczoraj projektu nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Jego najważniejsze założenia opisywaliśmy już w DGP nr 176/2017. Teraz znane są szczegóły.
Zgodnie z zapowiedziami, Ministerstwo Finansów proponuje likwidację papierowego dokumentu dostawy, który dziś jest wymagany przy przemieszczaniu niektórych towarów poza tzw. procedurą zawieszenia poboru akcyzy. Chodzi zarówno o wyroby zwolnione z podatku ze względu na ich przeznaczenie, jak i wyroby energetyczne opodatkowane stawką 0 proc. Papierowy druk zostanie zastąpiony przez elektroniczny dokument e-DD.
Kolejna zmiana czeka przedsiębiorców, którzy starają się o wydanie podatkowych znaków akcyzy lub chcą kupić legalizacyjne znaki akcyzy. Obecnie muszą złożyć w tej sprawie pisemny wniosek do naczelnika urzędu skarbowego. Po zmianach będą mogli to robić również elektronicznie.
Przedsiębiorcy, którzy planują wysyłkę koleją niektórych wyrobów energetycznych (np. olejów), nie będą musieli tego robić jednym transportem. O podziale na dwie wysyłki lub więcej będą musieli jednak powiadomić fiskusa, a same wyroby będą musiały być objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy.
Naczelnik urzędu celno-skarbowego nie będzie musiał już zarządzać konwojowania wyrobów sprzedawanych za granicę na koszt podatnika. Dziś, zgodnie z art. 118 ust. 5 ustawy o podatku akcyzowym, ma taki obowiązek, jeśli wniosek o to złoży naczelnik urzędu skarbowego. Zgodnie z projektem będzie mógł zarządzić takie konwojowanie, ale nie będzie musiał.
Na zmianie dotyczącej opodatkowania ubytków produkcyjnych skorzystają browary i producenci wina. Co do zasady takie ubytki są opodatkowane, ale naczelnik urzędu skarbowego może ustalić ich ilość, która będzie wolna od akcyzy. Zgodnie z projektem straty przy produkcji piwa bądź wina nie będą w ogóle opodatkowane. Inne ubytki, które przekroczą maksymalne normy (do wysokości rzeczywistych strat), będą mogły być zwolnione z daniny, jeśli podatnik udowodni, że wynikają one z naturalnych właściwości danych wyrobów.
Kolejna zmiana również dotyczy opodatkowania ubytków, ale wyrobów energetycznych. Stawka podatku od strat w wyrobach gazowych będzie wynosić 14,72 zł od jednego gigadżula, a od produktów ciekłych 1822 zł od tysiąca litrów. Dzisiejsze reguły są mniej czytelne, bo w niektórych sytuacjach pobierana jest stawka 2047 zł od tysiąca kilogramów produktu, a od ubytków w niektórych wyrobach fiskus pobiera jeszcze inną stawkę (najwyższą pobieraną od paliw silnikowych).
Uregulowane ma zostać to, które organy są właściwe do decydowania o zwrocie akcyzy przy dostawie wewnątrzwspólnotowej i eksporcie, gdy podatek został zapłacony w Polsce.
Doprecyzowano także przepis dotyczący zwolnienia z obowiązku oznaczania banderolą alkoholu bądź papierosów sprzedawanych w wolnych obszarach celnych (najczęściej w strefach wolnocłowych na lotniskach). Ma być jasne, że taki tańszy produkt kupi podróżny wylatujący poza granice naszego kraju.
Zasadniczo zmiany mają wejść w życie już od 2018 r. Przepisy dotyczące elektronicznego dokumentu e-DD wejdą w życie pół roku później (1 czerwca 2018 r.).
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym – w konsultacjach publicznych.