Dokumenty elektroniczne zastąpią papierowe, naczelnicy urzędów będą mogli zarządzić konwojowanie wyrobów akcyzowych do granicy Polski. Takie mają być skutki kolejnych zmian w ustawie o podatku akcyzowym.
Projekt jej nowelizacji został już wpisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Będzie on elementem tzw. Konstytucji Biznesu, czyli kompleksowego rządowego planu odbiurokratyzowania otoczenia prawnego przedsiębiorców.
O założeniach zmian, również w zakresie podatku akcyzowego, pisaliśmy już w DGP nr 146/2017 „Szykuje się kolejna rewolucja podatkowa”. Teraz Ministerstwo Finansów podało więcej szczegółów.
Po pierwsze, zniknie papierowy dokument dostawy, którego dziś wymaga się przy przemieszczaniu poza tzw. procedurą zawieszenia poboru akcyzy zarówno wyrobów zwolnionych z podatku ze względu na ich przeznaczenie, jak i wyrobów energetycznych opodatkowanych stawką 0 proc. Zamiast tego podatnicy składaliby cyfrowy dokument e-DD.
W elektronicznej formie będzie można składać wnioski o wydanie banderoli lub sprzedaż legalizacyjnych znaków akcyzy, z tym że nie zniknie papierowa forma wniosku.
Po drugie, przywrócony ma być przepis, który umożliwi naczelnikom urzędów celno-skarbowych konwojowanie wyrobów akcyzowych do granicy Polski w przypadku ich dostawy wewnątrzwspólnotowej lub eksportu albo do momentu wprowadzenia ich do wolnego obszaru celnego, albo do składu celnego.
Projekt ma też uregulować, które organy są właściwe do decydowania o zwrocie akcyzy przy dostawie wewnątrzwspólnotowej i eksporcie, gdy podatek został zapłacony w Polsce.
Po trzecie, skorzystać powinny browary i producenci wina. Chodzi o opodatkowanie ubytków, które powstają nieuchronnie przy produkcji alkoholu. Co do zasady są one objęte akcyzą. Każdorazowo natomiast naczelnik urzędu skarbowego może ustalić, że pewna ilość takich ubytków jest wolna od daniny.
Po zmianach z definicji ubytków zostaną wyłączone straty powstające podczas produkcji piwa i wyrobów winiarskich. Zwolnione z akcyzy będą też ubytki wyrobów akcyzowych przekraczające maksymalny poziom norm – do wysokości równej rzeczywistym stratom, jeżeli podatnik udowodni ich naturalny charakter, wynikający z właściwości wyrobów.
Niezależnie od tego MF chce, aby normy w zakresie magazynowania i przemieszczania piwa oraz wina były określone w rozporządzeniu. Dzięki temu nie określałby ich naczelnik US.
Wyeliminowane mają też zostać wątpliwości co do stawek akcyzy od wyrobów energetycznych przeznaczonych do innych celów niż napędowe i opałowe.
Doprecyzowane będą także przepisy dotyczące zwolnienia z obowiązku oznaczania banderolami alkoholu i tytoniu sprzedawanych w sklepach wolnocłowych na terenie portów lotniczych.