Spadkobiercy, którzy dokończą za spadkodawcę sprzedaż nieruchomości na cele publiczne, muszą się liczyć z 19-proc. podatkiem – wynika z wyroku WSA w Warszawie.
W spór z fiskusem weszli spadkobiercy, którzy odziedziczyli po zmarłej udział w gruncie. Nieruchomość miała zostać przeznaczona pod drogę publiczną, zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego.
Pierwotna właścicielka jeszcze za życia złożyła wniosek, żeby miasto wykupiło od niej udział. Stolica miała na to sześć miesięcy. Właścicielce nie groził PIT od sprzedaży, bo dawno już minęło 5 lat od nabycia gruntu (to warunek, żeby sprzedaż nieruchomości nie podlegała opodatkowaniu, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT).
Kobieta zmarła jednak, zanim miasto zdążyło zrealizować transakcję. Dokończyli ją spadkobiercy. Do wykupu przez miasto doszło w tym samym roku, w którym odziedziczyli udział.
Spadkobiercy sądzili, że nie zapłacą 19 proc. PIT, bo – jak tłumaczyli – dokończyli jedynie transakcję. Argumentowali, że nie mogli się wycofać, bo wszystko było już dopięte. Podkreślali, że gdyby spadkodawczyni nie zmarła i dokończyła transakcję, to nie zapłaciłaby PIT od wykupu, a oni dostaliby w spadku gotówkę, która też byłaby wolna od daniny.
Zastrzegali, że nawet gdyby uznać, iż przychód powstał, to i tak będzie on zwolniony z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o PIT. Przepis ten zwalnia z podatku odszkodowania wypłacane stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami lub z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie.
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził jednak, że spadkobiercy powinni zapłacić podatek dochodowy, bo transakcja miała miejsce przed upływem 5 lat od nabycia. Nie został zatem spełniony warunek, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT.
Wyjaśnił też, że ulga, której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 29, dotyczy wyłącznie wywłaszczenia w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.). Natomiast w tej sprawie doszło do wykupu na podstawie innej ustawy – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.). W związku z tym zwolnienie nie przysługuje – stwierdził fiskus.
Tego samego zdania był Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Przyznał, że okoliczności sprawy były nietypowe, ale – jak wyjaśnił – nie zmienią tego, że do sprzedaży doszło przed upływem 5 lat od nabycia. Wyjaśnił też, że zwolnienie, na które powołują się spadkobiercy, ma zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy do wykupu dojdzie z inicjatywy fiskusa, a więc w drodze wywłaszczenia.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Warszawie z 14 września 2017 r., sygn. akt III SA/Wa 2545/16.