Przedsiębiorca może odliczyć od przychodu wydatki na posiłki i inne atrakcje serwowane podczas spotkań integracyjnych. Nie dotyczy to jednak alkoholu, bo jego spożycie nie zwiększa motywacji do pracy.Pytanie do dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej skierowała firma transportowa, która co pewien czas organizuje spotkania integracyjne dla swoich pracowników. Płaci za posiłki, alkohol i dodatkowe atrakcje, np. przejazdy gokartami.
Koszty spotkań integracyjnych firma pokrywa ze swoich środków obrotowych. Sądziła, że każdy taki wydatek może odliczyć od przychodu, bo spotkania integracyjne pośrednio przekładają się na zwiększenie efektywności pracowników, a tym samym spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 15 ustawy o CIT.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się z nią tylko częściowo. Przyznał, że wydatki na posiłki i dodatkowe atrakcje mają związek ze zwiększeniem efektywności pracy. Nie dotyczy to jednak zakupu alkoholu – stwierdził. Wyjaśnił, że nie można jednoznacznie powiązać takiego wydatku z celem spotkań, jakim jest zwiększenie poziomu motywacji do pracy.
Odwołał się również do art. 2 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.). Przepis ten mówi, że zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wykonuje się przez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej. Ta zaś polega na tworzeniu warunków motywujących do powstrzymania się od spożycia alkoholu.
Interpretacja dyrektora KAS z 1 września 2017 r., nr 0114-KDIP2-1.4010.127.2017.1