Pracodawca nie zapłaci CIT od organizacji imprez integracyjnych, przekazania pakietów medycznych, karnetów na siłownię ani innych benefitów związanych z pracą podwładnego – zapewniło DGP Ministerstwo Finansów.„W ocenie Ministerstwa Finansów, poza zakresem przepisu pozostają wszelkie przypadki nieodpłatnego udostępniania pracownikom składników majątku lub świadczeń wykorzystywanych w prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności lub służących pracownikom, a przez to stanowiących kategorię tzw. kosztów pracowniczych” – poinformował resort.