Podatnik, który prowadzi działalność zarówno objętą, jak i niepodlegającą VAT, może odliczyć cały podatek z faktur wystawionych przez kancelarię, którą zatrudnił do odzyskiwania nadpłat – orzekł NSA. Zastrzegł jednak, że fiskus będzie mógł skontrolować, czy rzeczywiście usługi świadczone przez doradców miały związek wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi.
Chodziło o gminę, która zatrudniła prawników do doradztwa w podatku VAT. Kancelaria przeprowadzała analizy, wyjaśniała przepisy prawa podatkowego, dbała o poprawność rozliczeń i reprezentowała samorząd w postępowaniach o zwrot VAT.
Spór toczył się o to, czy gminie wolno będzie odliczyć cały podatek naliczony z faktur wystawianych przez kancelarię. Urzędnicy uważali, że mają do tego prawo. Podkreślali, że usługi mają związek wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi.
Nie zgodził się z tym minister finansów. Stwierdził, że usługi doradcze mają charakter ogólny i dotyczą całej działalności gminy, zarówno tej podlegającej VAT, jak i tej poza VAT. Uznał więc, że gmina powinna każdorazowo ustalać, z jakimi czynnościami (opodatkowanymi czy nie) związane jest doradztwo, i odliczać podatek na zasadzie proporcji. Podkreślił, że doradztwo w zakresie VAT wymaga analizy całej działalności gminy.
Samorząd oponował. Tłumaczył, że nie płaci prawnikom za analizy, i przekonywał, że faktury są wystawiane dopiero wtedy, gdy kancelaria odzyska VAT.
Gmina wygrała w sądach administracyjnych. Zarówno WSA w Warszawie, jak i NSA przypomniały, że chodzi o interpretację podatkową i skoro gmina wskazuje, że usługi świadczone przez kancelarię mają związek wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi, to fiskus nie może tego zmieniać.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 25 sierpnia 2017 r., sygn. akt I FSK 1315/15