Firmy, nieodpłatnie przekazujące materiały budowlane osobom, których nieruchomości ucierpiały podczas sierpniowych wichur i nawałnic, będą mogły do nich zastosować 0 proc. stawkę VAT – wynika z opublikowanego właśnie projektu rozporządzenia.
Tak samo będzie w przypadku darowizn na rzez podmiotów, które prowadzą działalność edukacyjną, związaną z ochroną zdrowia, kulturalną, w zakresie opieki społecznej, nad dziećmi, młodzieżą czy zbiorowego zakwaterowania uczniów lub studentów.
Z preferencji będzie można skorzystać jednak tylko wówczas, gdy darowizna trafi do osób lub podmiotów, które mają prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane na terenach określonych w rozporządzeniu z 17 sierpnia 2017 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych (Dz.U. poz. 1547). Mowa w nim np. o gminach Barcin i Janowiec w województwie kujawsko-pomorskim oraz Gostyń i Głuchów w województwie wielkopolskim.