Firmy, nieodpłatnie przekazujące materiały budowlane osobom, których nieruchomości ucierpiały podczas sierpniowych wichur i nawałnic, będą mogły do nich zastosować 0 proc. stawkę VAT – wynika z opublikowanego właśnie projektu rozporządzenia.
Tak samo będzie w przypadku darowizn na rzez podmiotów, które prowadzą działalność edukacyjną, związaną z ochroną zdrowia, kulturalną, w zakresie opieki społecznej, nad dziećmi, młodzieżą czy zbiorowego zakwaterowania uczniów lub studentów.
Z preferencji będzie można skorzystać jednak tylko wówczas, gdy darowizna trafi do osób lub podmiotów, które mają prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane na terenach określonych w rozporządzeniu z 17 sierpnia 2017 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych (Dz.U. poz. 1547). Mowa w nim np. o gminach Barcin i Janowiec w województwie kujawsko-pomorskim oraz Gostyń i Głuchów w województwie wielkopolskim.
Warunkiem zastosowania 0 proc. stawki VAT będzie zawarcie pisemnej umowy darowizny pomiędzy sprzedawcą, a poszkodowanym oraz przedłożenie przez niego dokumentu uwiarygodniającego powstanie szkody w nieruchomości. W przypadku osób fizycznych byłaby to potwierdzona z oryginałem kopia kwestionariusza rodzinnego wywiadu środowiskowego sporządzonego przez ośrodek pomocy społecznej. Musiałoby z niego wynikać, że nieruchomość danej osoby została zniszczona w wyniku sierpniowych wiatrów, ulew lub wyładowań atmosferycznych. Wprowadzenie tych wymogów miałoby zapobiegać ewentualnym nadużyciom.
Preferencja ma być czasowa. Obniżoną stawkę będzie można zastosować do końca listopada br.
To jednak niejedyna pomoc fiskusa dla tych, którzy ucierpieli w sierniu. Minister rozwoju i finansów wydał już rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku od spadków i darowizn od niektórych podatników (Dz.U. poz. 1574). W piątek weszło ono w życie.
Dzięki niemu poszkodowani, a także małżonkowie, zstępni (np. dzieci, wnuki) i wstępni (np. rodzice, dziadkowie) osób, które zginęły w wyniku działania żywiołu, nie muszą płacić podatku od otrzymanych w darowiźnie rzeczy i praw majątkowych, nawet jeżeli ich wartość przekroczy kwoty określone w art. 9 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Przykładowo bowiem w odniesieniu do osób trzecich obowiązuje podatkowy limit – 4902 zł. Fiskus nie pobierze podatku od darowizn otrzymanych w okresie 2 lat, począwszy od 12 sierpnia 2017 r.
Dzięki tym przepisom od otrzymanych w darowiźnie materiałów budowlanych poszkodowani nie będą odprowadzać podatku.
Obniżona stawka będzie obowiązywać do końca listopada br.
Etap legislacyjny
Projekt zmian do rozporządzenia w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę VAT, oraz warunków stosowania stawek obniżonych w konsultacjach.