Maksymalna kara porządkowa w 2018 r. wciąż wynosić będzie 2800 zł – wynika z obwieszczenia ministra rozwoju i finansów opublikowanego w Monitorze Polskim. Stawka nie zmieniła się od pięciu lat.
Chodzi o karę nakładaną na osoby, które odmawiają współpracy z organami podatkowymi i utrudniają im pracę. Zgodnie z ordynacją może nią zostać obciążony podatnik, jego pełnomocnik, świadek, a także biegły. Jeżeli podatnikiem jest spółka, to ukarana może zostać osoba uprawniona do jej reprezentowania. Z karą muszą się też liczyć osoby trzecie, np. biura rachunkowe.
Sankcja może być nałożona za niestawienie się na wezwanie organu bez uzasadnionej przyczyny. Może też zostać wymierzona z powodu bezzasadnej odmowy złożenia wyjaśnień czy zeznań, wydania opinii albo okazania przedmiotu oględzin czy dokumentów, tj. księgi podatkowej i dowodów księgowych. Z karą musi się liczyć również ten, kto bez zezwolenia organu opuści miejsce przeprowadzania czynności przed jej zakończeniem.