Wypłacając świadczenia osobom, które posiadają ważną Kartę Polaka, gmina nie oblicza i nie potrąca zaliczek na PIT, ani nie wystawia informacji PIT-8C – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.Gmina, która o to spytała, sądziła, że w tym wypadku ma zastosowanie zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy o PIT, które dotyczy świadczeń z pomocy społecznej.