Gmina, która o to spytała, sądziła, że w tym wypadku ma zastosowanie zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy o PIT, które dotyczy świadczeń z pomocy społecznej.

Dyrektor KIS potwierdził, że gmina nie potrąca, ani nie odprowadza podatku od wypłacanych świadczeń, ale wskazał inną podstawę prawną – art. 21 ust. 1 pkt 108 ustawy o PIT. Zgodnie z tym przepisem wolne od podatku są kwoty pomocy pieniężnej i wartość innych świadczeń finansowanych ze środków budżetowych, przyznawanych repatriantom oraz osobom, które ubiegają się o udzielenie ochrony międzynarodowej.

Interpretacja dyrektora KIS z 9 sierpnia 2017 r., nr 0111-KDIB2-3.4011.86.2017.1.PP.