Podatnik ma przysporzenie dopiero wtedy, gdy sprzeda akcje otrzymane w ramach programów motywacyjnych – potwierdził NSA.
Sąd liczył na wycofanie skargi kasacyjnej przez ministra finansów. – Linia orzecznicza dotycząca opodatkowania programów motywacyjnych jest bowiem ukształtowana – podkreślił sędzia Sławomir Presnarowicz.
Tak się jednak nie stało. Sprawa dotyczyła podatniczki, która w ramach programu motywacyjnego otrzymuje opcje na akcje. Najpierw pracodawca przekazuje jej zawiadomienie o przyznaniu opcji, co jednak nie uprawnia jeszcze do nabycia akcji. Dopiero po roku od zawiadomienia kobiecie przysługuje prawo do nabycia akcji.
Reklama
Spór sprowadzał się do tego, kiedy powstaje przychód: czy w momencie przekazania zawiadomienia, realizacji opcji, zapisu akcji na rachunku maklerskim, czy dopiero w momencie ich sprzedaży.
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie zgadzał się z podatniczką, że w momencie zawiadomienia nie ma przychodu. Twierdził natomiast, że uzyskuje go ona w momencie zapisu akcji na rachunku maklerskim (jako przychód z innych źródeł) oraz w chwili ich sprzedaży (jako przychód z kapitałów pieniężnych).

Reklama
Podatniczka uważała natomiast, że przychód osiąga jedynie raz – w momencie sprzedaży akcji. Dopiero wtedy uzyskuje bowiem realne przysporzenie.
Wygrała w sądach obu instancji. WSA w Warszawie orzekł, że w momencie realizacji opcji (zapis na koncie maklerskim) przychód jest jedynie potencjalny. Pełne prawo do dysponowania nimi jak właściciel powstaje dopiero po upływie okresu karencji. Jeśli bowiem przed tym terminem zostanie rozwiązany stosunek pracy, to podatniczka straci prawo do akcji.
WSA uznał zatem, że przychód powstanie dopiero w momencie sprzedaży akcji. Będzie to przychód z kapitałów pieniężnych, opodatkowany według stawki 19 proc. PIT.
Zgodził się z tym Naczelny Sąd Administracyjny. Sędzia Sławomir Presnarowicz wyjaśnił, że zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o PIT, o przychodzie można mówić, gdy podatnik uzyskuje wymierną korzyść finansową i otrzymuje świadczenie. Te dwa warunki są spełnione dopiero w momencie sprzedaży akcji. Dopiero wtedy można bowiem ustalić dochód podatnika. Będzie on opodatkowany według stawki 19 proc. PIT jako kapitały pieniężne.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 21 lipca 2017 r., sygn. akt II FSK 1716/1.