Ministerstwo Finansów chce, aby samorządy przekazywały zbiorcze dane o gruntach, budynkach i budowlach oraz stosowanych stawkach podatków lokalnych.
Obowiązek corocznego przekazywania danych o podstawach obciążenia daninami: od nieruchomości, rolną lub leśną, w tym nieruchomości zwolnionych z tych danin, zakłada projekt nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (pisaliśmy o nim w DGP nr 133/2017, „Centrala dowie się więcej o podatkach lokalnych”).
Wątpliwości powstały co do tego, czy chodzi o dane zbiorcze, czy odnoszące się do poszczególnych nieruchomości.
Ministerstwo Finansów wyjaśniło w odpowiedzi na pytanie DGP, że chodzi o przekazywanie zagregowanych danych. Gminy będą więc musiały przesyłać w sprawozdaniu dane o: powierzchni gruntów opodatkowanych na ich terenie, powierzchni użytkowej budynków lub ich części oraz o wartości budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
– Sprawozdawaniu będą podlegać też dane o wysokości stawek podatku od nieruchomości, średniej cenie skupu żyta i średniej cenie sprzedaży drewna przyjmowanych dla potrzeb wymiaru podatków (rolnego i leśnego) na terenie danej gminy – dodaje MF.
Korzyść dla firm
Michał Łyczek, p.o. dyrektora wydziału finansowego w Urzędzie Miasta Łodzi, podkreśla, że część informacji (np. dotyczących stawek) jest już dziś dostępna na stronach internetowych poszczególnych gmin.
Michał Nielepkowicz, doradca podatkowy i partner w Nielepkowicz i Partnerzy, zwraca jednak uwagę na potencjalne zalety proponowanego rozwiązania. – Gdyby ministerstwo zebrało dane dotyczące stosowanych przez wszystkie gminy stawek i chciało się nimi podzielić np. na swojej stronie internetowej, z pewnością ułatwiłoby to życie przedsiębiorstwom posiadającym nieruchomości i obiekty budowlane w większości gmin w Polsce – mówi. W takiej sytuacji nie musieliby szukać danych o stawkach na stronach internetowych każdej gminy odrębnie.
Potrzebny jeden wzór
Aleksander Jarosz, menedżer w dziale doradztwa prawnopodatkowego PwC, dodaje, że firmy domagają się również jednolitego wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości. – To jeden z największych problemów, zwłaszcza firm, które mają nieruchomości położone w wielu gminach. Przygotowanie i złożenie deklaracji wiąże się u nich z ogromną ilością pracy i ograniczonymi możliwościami zautomatyzowania tego procesu – zauważa.
Jego zdaniem ogólnokrajowa baza danych może być więc krokiem w kierunku opracowania jednolitego wzoru deklaracji.
Coś dla gmin
Zdaniem ekspertów zbiorcze dane o podstawach opodatkowania i stawkach będą przydatne również samym gminom. Aleksander Jarosz przypomina, że ustalanie wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień (przedmiotowych) jest obecnie jednym z narzędzi kształtowania polityki gmin. Za ich pomocą samorządy tworzą np. zachęty inwestycyjne dla niektórych przedsiębiorców.
– Zagregowane informacje na ten temat, w skali całego kraju, mogą ułatwić gminom prowadzenie tej polityki i ułatwić przyjmowanie rozwiązań, które sprawdziły się już na terenie innych gmin – wskazuje Aleksander Jarosz.
Podkreśla jednak, że to, na ile dane te będą przydatne, będzie zależało od formy, w jakiej będą one udostępniane gminom. – Nowelizacja nie przewiduje konkretnych rozwiązań w tym zakresie – zauważa ekspert.
Skorzysta też MF
Zdaniem Michała Nielepkowicza głównym celem projektu jest jednak chęć pozyskania przez resort finansów dodatkowych danych, które posłużą do głębszej analizy przyjętych obecnie konstrukcji podstaw opodatkowania i stawek podatkowych. Mogą też one przyczynić się do zmiany przepisów. – Przykładowo do objęcia gruntów niższymi obciążeniami podatkowymi niż obecnie. Jeżeli tak się stanie, to pomysł należy ocenić pozytywnie – mówi ekspert.
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – w konsultacjach