Gminy i miasta przekażą ministrowi finansów znacznie więcej informacji niż dotychczas. Będą powiadamiać o podstawach opodatkowania i wysokościach stawek w podatkach: od nieruchomości, rolnym i leśnym.
Wynika to z opublikowanego projektu nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Dziś samorządy przekazują w sprawozdaniach tylko dane o dochodach budżetowych z tych danin oraz o skutkach obniżania górnych granic stawek podatkowych, udzielonych ulg i zwolnień.
Reklama
Teraz do ministra finansów trafią też dane m.in. o powierzchni lub wartościach przedmiotów (gruntów, budynków i budowli). W sprawozdaniach znajdą się również dane o średniej cenie skupu żyta i średniej cenie sprzedaży drewna przyjmowanych dla potrzeb wymiaru podatków: rolnego i leśnego.
Dotychczas część z tych informacji resort finansów pozyskiwał od samorządów na podstawie dobrowolnych ankiet przeprowadzanych co kilka lat. Ministerstwo chciałby jednak otrzymywać je co roku.
Pierwsze sprawozdanie o podatkach lokalnych ma być sporządzone za 2018 r.
O pracach nad tym projektem informował już w maju br. w Senacie wiceminister finansów Wiesław Janczyk. Mówił wówczas, że resort pracuje nad nowelizacją przepisów, które pozwolą na lepsze monitorowanie wszystkich podatków płaconych gminom.
Wspomniał też o planach wprowadzenia jednolitego wzoru deklaracji od podatku od nieruchomości.
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (nr UD256) w konsultacjach