Określenie definicji budowli do celów podatkowych bywa problematyczne. Wszelkie zmiany legislacyjne w tym zakresie tj. nowelizacja o podatkach i opłatach lokalnych czy nowela o samorządzie gminnym okazały się niewystarczające. Jest jednak szansa na usunięcie tej luki legislacyjnej.

Brak spójności między definicjami pojęcia „budowla” użytymi w różnych ustawach to problem dotykający m.in jednostki samorządu terytorialnego. „Wskazany stan prawny uniemożliwia gminom prawidłowe określenie wymiaru podatku oraz realizację zaplanowanych dochodów w ramach rocznego planu budżetowego”- pisze posłanka Ewa Malik w zapytaniu poselskim adresowanym do Ministra Finansów.

Brak jednoznacznej definicji budowli stanowi problem nie tylko dla samorządowców. Czy urządzenia w podziemnych wyrobiskach górniczych to obiekty budowlane podlegające opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości? Trybunał Konstytucyjny, na którego orzeczenie powołuje się posłanka Ewa Malik w piśmie adresowanym do Ministra Finansów, odpowiedział na to pytanie twierdząco. Wskazał jednocześnie na konieczność dokonania zmian legislacyjnych w sposób, który zapewni spójność między przepisami w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych i ustawie prawo budowlane.