Podatnicy wynajmujący domy i mieszkania będą mogli płacić zryczałtowany 8,5-proc. podatek tylko wtedy, gdy ich przychody z poprzedniego roku nie przekroczą ustawowego limitu – zakłada Ministerstwo Finansów.
Taką zmianę przewiduje opublikowany wczoraj projekt nowelizacji ustaw o PIT, CIT oraz zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
Resort chce, aby podatnicy mogli płacić 8,5-proc. ryczałt od najmu prywatnego pod warunkiem, że ich przychody z tego tytułu w roku poprzedzającym rok podatkowym nie przekroczyły 100 tys. zł. Limit ten będzie odnosił się zarówno do osób indywidualnie płacących ryczałt, jak i – łącznie – do małżonków. Będzie dotyczyć też przychodów z: podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.
Z uzasadnienia do projektu nie wynika, co się stanie, gdy przychód z najmu w poprzednim roku przekroczy 100 tys. zł. Zdaniem doradcy podatkowego Dariusza M. Malinowskiego będzie to oznaczało konieczność przejścia od kolejnego roku na ogólne zasady opodatkowania, czyli PIT płacony według skali podatkowej (18 i 32 proc.).
Zmiana w tym zakresie ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2019 r., co oznaczałoby, że po raz pierwszy pod uwagę będą brane przychody z najmu z 2018 r. Zdaniem Dariusza M. Malinowskiego podatnicy będą mogli do tego czasu wprowadzić zmiany majątkowe (np. małżonkowie mogą zawrzeć intercyzę), które pozwolą im również po 2019 r. na korzystanie z 8,5-proc. ryczałtu.
Z danych MF za 2015 r. wynika, że średni deklarowany przychód z najmu wyniósł 18 240 zł, a więc znacznie poniżej proponowanego przez Ministerstwo Finansów limitu.
Przychody z najmu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie są w ogóle objęte ryczałtem, tylko opodatkowane na zasadach ogólnych lub według liniowej stawki 19 proc.
Inne zmiany istotne dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej
Ulga rehabilitacyjna
● Każdy niepełnosprawny odliczy wydatki na utrzymanie psa asystującego. Obecnie taką możliwość mają tylko osoby niewidome lub niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa. Mogą one odliczyć od dochodu wydatki na utrzymanie psa asystującego do wysokości 2280 zł.
● Odliczane będą wydatki na dojazd nie tylko na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Niepełnosprawni i osoby mające na utrzymaniu osoby niepełnosprawne będą mogli odliczać wydatki samochodowe związane z każdym przejazdem (do lekarza, pracy, na zakupy), a nie tak – jak obecnie – wyłącznie w związku z przejazdami na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.
● Niepełnosprawny będzie mógł zarobić więcej. Obecnie podatnik mający na utrzymaniu osoby niepełnosprawne może odliczyć od dochodu wydatki na cele rehabilitacyjne, jeżeli dochody tych osób nie przekroczą 9120 zł. Po zmianach kwota dopuszczalnych zarobków wzrośnie do 10 080 zł. Do dochodów osoby niepełnosprawnej pozostającej na utrzymaniu podatnika nie będą wliczane alimenty.
Umorzenie długów
Osoby wynajmujące mieszkania komunalne i socjalne, którym właściciel (gmina, miasto) umorzy należności związane z opłatami (np. za prąd i gaz), będą zwolnione z zapłaty PIT. Generalnie umorzenie długów jest przysporzeniem podlegającym opodatkowaniu. W tym roku minister finansów wydał jednak rozporządzenie (z 27 lutego 2017 r., Dz.U. poz. 380), dzięki któremu nie pobiera się podatku od umorzonych długów w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. przez jednostki samorządu terytorialnego, np. za czynsz za mieszkanie komunalne.
MF proponuje, aby zwolnienie z PIT w tym zakresie zapisać wprost w ustawie.