Opublikowano projekt zakładający wprowadzenie minimalnego podatku od nieruchomości komercyjnych, osobne opodatkowanie przychodów kapitałowych i ukrócenie optymalizacji podatkowych.
Będą też zmiany o mniejszej wadze, ale istotne dla firm i ich pracowników, takie jak opodatkowanie programów motywacyjnych podatkiem PIT według skali podatkowej oraz wykluczenie z kosztów nagród i premii wypłacanych z zysku.
Zmiany mają zasadniczo zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2018 r., a ich głównym celem jest uszczelnienie systemu podatku dochodowego od osób prawnych. Tylko nieznaczna część będzie z korzyścią dla firm.