Posłowie nie zgodzili się ani na zniesienie limitu podwyższonych kosztów dla twórców, dziennikarzy i aktorów, ani na skrócenie terminu zwrotu podatku od towarów i usług.Do dalszych prac w komisji sejmowej został natomiast skierowany rządowy projekt nowelizacji ustawy o PIT i CIT, który zakłada wprowadzenie przyspieszonej amortyzacji dla niektórych środków trwałych do wysokości 100 tys. zł.
Odrzucone już w pierwszym czytaniu projekty, były złożone przez kluby poselskie: Kukiz’15, i klub Nowoczesnej.
Zostaje limit dla twórców
Pierwszy, zgłoszony przez klub Kukiz’15, zmierzał do powrotu do opodatkowania twórców według stanu sprzed 2013 r. Od początku 2013 r. bowiem twórcy tracą prawo do 50-proc. kosztów uzyskania przychodu, gdy w skali roku przekroczą one 42 764 zł.
Podobny projekt zgłosiło w październiku 2016 r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zaproponowało w nim, aby niektórzy twórcy (m.in. dziennikarze, pisarze, architekci, muzycy, artyści sceniczni i filmowi) mogli korzystać z 50-proc. kosztów podatkowych bez jakiegokolwiek limitu.
Ministerstwo Finansów od początku jest jednak przeciwne temu pomysłowi.
Dopiero przy split paymencie
Drugi odrzucony przez Sejm projekt dotyczył skrócenia terminu zwrotu VAT z 60 do 25 dni. Taka zmiana – jak tłumaczyli posłowie Nowoczesnej – miała uniemożliwiać wstrzymanie zwrotu VAT na żądanie policji, prokuratury, CBA oraz ABW.
Projekt zakładał też ograniczenie możliwości wykreślenia podatnika z rejestru VAT, gdy podatnik mógł tylko przypuszczać, że brał udział w transakcjach z podmiotami dokonującymi nierzetelnych rozliczeń. Wykreślenie następowałoby tylko, gdyby podatnik wiedział o tym, a nie, gdyby tylko przypuszczał.
Projekt przewidywał także, iż podatnicy będą usuwani z rejestru wyłącznie na podstawie decyzji administracyjnej (obecne przepisy nie wymagają nawet zawiadomienia).
Ministerstwo Finansów jest jednak przeciwne również tym zmianom. Zakłada bowiem, że przyśpieszony 25-dniowy termin zwrotu VAT zostanie wprowadzony wraz z metodą podzielonej płatności (split payment).
Ustawa o robotyzacji
Rządowy projekt nowelizacji ustaw o PIT i CIT ma zachęcić firmy do zakupów nowych maszyn i urządzeń. Zakłada, że podatnicy będą mogli jednorazowo amortyzować środki trwałe o łącznej wartości początkowej do 100 tys. zł rocznie. Wydatki na ten cel będzie można zaliczać bezpośrednio do kosztów, pod warunkiem że:
● wartość początkowa jednego środka trwałego wyniesie co najmniej 10 tys. zł lub
● łączna wartość początkowa kilku środków trwałych wyniesie co najmniej 10 tys. zł, a wartość początkowa każdego z nich przekroczy 3,5 tys. zł.
Rząd wyliczył, że jednorazowa korzyść podatkowa może sięgnąć 13,5 tys. zł. Z nowego rozwiązania będzie mogło skorzystać ok. 154 tys. firm.
Etap legislacyjny
Poselski projekt (klubu poselskiego Kukiz’15, druk sejmowy 1613) – odrzucony przez Sejm w pierwszym czytaniu. Poselski projekt (klubu poselskiego Nowoczesna, druk sejmowy 1564) – odrzucony przez Sejm w pierwszym czytaniu. Rządowy projekt nowelizacji ustawy o PIT i CIT (ustawy o robotyzacji) – skierowany do prac w sejmowej komisji.