Pilotażowe badania przeprowadzone w Polsce przez Bank Światowy pokazują to, co już na dobre u nas funkcjonuje (o wynikach badania pisaliśmy w DGP w artykule „Skarbówka uczy się pisać listy. Cel: wyegzekwować podatki”, DGP nr 112/2017).
Oto przykład listów wysyłanych ostatnio przez urzędy skarbowe do podatników, którzy uwzględnili w rejestrze zakupów fakturę wystawioną przez podmiot niebędący podatnikiem VAT. Skąd fiskus o tym wie? Z analizy danych zawartych w elektronicznych jednolitych plikach kontrolnych.
Żadne tam „w przedmiocie (...) uprasza się (...) niezastosowanie się grozi (...)”. Najpierw naczelnik urzędu podaje typowe informacje dotyczących faktury i jej wystawcy, a następnie „prosi o zachowanie należytej staranności (podkreślenie oryginalne) w przypadku korzystania z prawa do odliczania podatku naliczonego poprzez bieżące sprawdzanie statusu podatnika VAT kontrahentów”.