Jeżeli rozpatrując wniosek o interpretację indywidualną, dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej poweźmie wątpliwości, czy w danej sytuacji ma zastosowanie klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania, będzie mógł skorzystać z wydanej już opinii szefa Krajowej Administracji Skarbowej.Dziś musi występować o opinię za każdym razem, nawet jeżeli w podobnej sprawie szef KAS (a wcześniej minister finansów) wielokrotnie już się wypowiadał.
W ciągu 8 miesięcy funkcjonowania nowelizacji, która weszła w życie 15 lipca 2016 r. (wprowadziła klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania) dyrektorzy izb skarbowych (którzy wydawali interpretacje do końca lutego br.) prosili o takie opinie ministra finansów ponad 700 razy. W 85 proc. spraw chodziło o PIT. Wiele wniosków o opinie dotyczyło np. programów motywacyjnych, w ramach których pracownicy otrzymują akcje lub pochodne instrumenty finansowe.
Ma się to zmienić od 1 sierpnia 2017 r., co wynika z opublikowanego projektu nowelizacji. Dyrektor KIS będzie mógł wykorzystać wydaną już opinię szefa KAS, odnoszącą się do tego samego zagadnienia.
Nowelizacja przewiduje też zmiany w przepisach wprowadzających ustawę o KAS. Dziś nie przewidują one możliwości delegowania zadań związanych z prowadzeniem Rejestru Zastawów Skarbowych na inne organy KAS. Musi to robić sam szef Krajowej Administracji Skarbowej. Nowelizacja ma to zmienić.
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji: ordynacji podatkowej, ustawy o finansach publicznych oraz przepisów wprowadzających ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej – w konsultacjach