Firmy, które kwestionują brak możliwości odliczania podatku w okresie od 1 kwietnia 2014 r. do 30 czerwca 2015 r., nie mają szans na wygraną – wynika z kolejnego wyroku NSA.
Wcześniej NSA orzekł tak samo 12 maja 2017 r. (sygn. akt I FSK 1502/15, I FSK 1503/15, I FSK 1530/15), 23 marca 2017 r. (sygn. akt I FSK 1841/15) oraz 21 grudnia 2016 r. (sygn. akt I FSK 826/15).
Reklama
Tym razem spór z fiskusem toczyła spółka z branży telekomunikacyjnej. Uważała, że przed 30 czerwca 2015 r. miała prawo odliczać 50 proc. VAT od paliw do samochodów wykorzystywanych do celów mieszanych. Twierdziła, że art. 12 ustawy nowelizującej ustawę o VAT, z którego wynikał brak prawa do odliczania podatku od paliw, oleju napędowego i gazu do 30 czerwca 2015 r., był niezgodny z dyrektywą o VAT i decyzją derogacyjną Rady UE.
Spółka przegrała w sądach obu instancji. Zarówno WSA w Gdańsku, jak i NSA orzekły, że możliwość odliczania VAT od paliw od 1 lipca 2015 r. nie naruszała zasady stałości (standstill), bo przed wejściem Polski do UE podatnicy w ogóle nie mogli odliczać podatku z tego tytułu.
Sędzia NSA Hieronim Sęk wyjaśnił, że Polsce wolno było sukcesywnie eliminować ograniczenia w odliczaniu VAT. To, że zbiegło się to z wdrażaniem decyzji derogacyjnej, jest tylko kwestią technicznej legislacji – powiedział sędzia. ⒸⓅ
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 1 czerwca 2017 r., sygn. akt I FSK 1820/15. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia