Policjanci, wojskowi czy pracownicy Straży Granicznej są z mocy ustawy objęci opieką duszpasterską. Ustawodawca podobną opieką otoczył także urzędników Krajowej Administracji Skarbowej.

Działalność duszpasterska w przypadku jednostek mundurowych jest powszechna. Art. 7c. Ustawy o Straży Granicznej stanowi, że działalność duszpasterska w tej jednostce prowadzona jest na podstawie porozumień Komendanta Głównego Straży Granicznej z przedstawicielami właściwego Kościoła lub związku wyznaniowego. Chodzi m.in. o porozumienie ws. organizacji i funkcjonowania katolickiego duszpasterstwa w Straży Granicznej.

Na czym polega działalność duchownych w jednostkach mundurowych? Jak informuje MSWiA kapelani odpowiedzialni są m.in. za opiekę duszpasterską dla funkcjonariuszy oraz ich rodzin. – Kapelani organizują lub współorganizują uroczystości patriotyczno-religijne, prowadzą działalność oświatowo-wychowawczą, w tym wykłady z etyki w ośrodkach i centrach szkolenia SG – informuje resort spraw wewnętrznych i administracji. Dodaje także, że duchowni wspierają pracowników Straży Granicznej i ich rodziny w przypadku choroby lub śmierci. Dodatkowym obszarem zaangażowania np. kapelanów katolickich, są działania na rzecz lokalnego środowiska i współpraca przy organizacji uroczystości patriotycznych, religijno-patriotycznych, czy spotkania z kombatantami i weteranami oraz prowadzenie działalności edukacyjnej wśród młodzieży w ramach opieki Straży Granicznej nad szkołami mundurowymi.

W jaki sposób działania duszpasterzy miałyby wspierać urzędników Krajowej Administracji Skarbowej? Takie pytanie zadała posłanka Mirosława Nykiel w odniesieniu do art.10. ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Zgodnie z nią, działalność duszpasterska w KAS jest prowadzona na podstawie porozumienia Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z przedstawicielami Kościoła lub związku wyznaniowego. Choć w odpowiedzi na pytanie posłanki, marszałek Kuchciński nie odniósł się do konkretnych przykładów działalności duszpasterskiej w KAS, w dokumencie możemy przeczytać, iż ta odbywa się „w trosce o kształtowanie pozytywnych postaw społecznych urzędników”. W piśmie wskazano, że objęcie opieką duszpasterską pracowników KAS ma „niewątpliwie pozytywny wpływ na utrzymanie właściwej postawy moralnej funkcjonariuszy”. Działania duchownych mają także wzbudzić wśród pracowników KAS szacunek do prawa i wykonywanego zawodu.

O jakich działaniach duchownych mowa? Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie zadane przez gazetaprawna.pl wskazuje na możliwość indywidualnego spotkania się z kapelanem. Duchowni z kolei biorą udział w uroczystościach patriotyczno-religijnych, w szczególności w świętach KAS, a także w uroczystościach religijnych (ślubach, pogrzebach) funkcjonariuszy i pracowników KAS. Jak informuje resort finansów, Kapelani Służby Celno-Skarbowej organizują przygotowanie do sakramentów świętych, a także rekolekcje i pielgrzymki dla funkcjonariuszy i pracowników. Udzielają pomocy przy organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w przypadku rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Prowadzą działalność szkoleniową polegającą m.in. na prowadzeniu wykładów z etyki normatywnej.

Podstawa prawna:
Odpowiedź marszałka Marka Kuchcińskiego na zapytanie nr 2479 z dnia 19 kwietnia 2017 r. Pani Mirosławy Nykiel (KS7.054.2.2017.KZM)