Działalność duchownych w służbach mundurowych i urzędach jest już powszechna. Mimo to, zatrudnianie kapelanów w jednostkach państwowych, w tym Krajowej Administracji Skarbowej, wciąż jest przedmiotem interpelacji i zapytań poselskich.

„Kwestie związane z finansowaniem Kościoła i innych związków wyznaniowych de facto nie są uregulowane. Taka sytuacja wywołuje dyskusje, w jakiej wysokości i jak Kościół i inne związki wyznaniowe są w Polsce finansowane” – pisze poseł Marek Sowa w interpelacji do Ministerstwa Finansów. Pyta także o obecność duchownych w skarbówce i koszt ich zatrudnienia.

Dlaczego księża służą w Krajowej Administracji Skarbowej? Na ich obecność wskazuje art. 10 ustawy o KAS, zgodnie z którym „działalność duszpasterska w KAS jest prowadzona na podstawie porozumienia Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z przedstawicielami Kościoła lub związku wyznaniowego.”