Sprzedaż spółek zagranicznych to proces wieloetapowy i wymagający specjalistycznej wiedzy. Oprócz właściwego przygotowania dokumentacji oraz posiadania praktycznej znajomości przepisów prawnych umożliwiających zbycie udziałów zagranicznej spółki, niezbędne jest odpowiednie rozliczenie podatkowe. Czy w każdym przypadku taki obowiązek podatkowy wystąpi? W zakresie praw majątkowych wykonywanych zagranicą, opodatkowanie zależy od tego, gdzie nabywca posiada miejsce zamieszkania bądź siedzibę oraz gdzie została dokonana czynność zawarcia umowy. Co zatem powinni wiedzieć przedsiębiorcy planujący takie działania?

Ustawa z dnia 9 września 2000 roku – o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 223, dalej jako: ustawa PCC lub podatek PCC) wprowadza generalną zasadę, zgodnie z którą przy ustalaniu istnienia obowiązku podatkowego oraz jego zakresu istotne znaczenie ma wystąpienie okoliczności, czy podatnik lub zarząd przedsiębiorstwa mają siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polski (tzw. zasada rezydencji).

W sytuacji, gdy przedsiębiorstwo posiada siedzibę lub zarząd na terytorium Polski podlega obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania (tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy). W przypadku, kiedy podatnik nie ma siedziby lub zarządu na terytorium Polski podlega on obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów osiągniętych w kraju (tzw. ograniczony obowiązek podatkowy).