- Przedsiębiorcy będą mogli zaimplementować do własnych narzędzi informatycznych wykazy podatników wykreślonych z rejestru VAT i takich, którym odmówiono zarejestrowania oraz przywróconych do rejestru - mówią Tomasz Strąk i Przemysław Krawczyk.

Ministerstwo Finansów ogłosiło ostatnio zamiar utworzenia dwóch wykazów: podatników wykreślonych z rejestru VAT i takich, którym odmówiono zarejestrowania oraz przywróconych do rejestru. Po co?

Wychodzimy w ten sposób naprzeciw oczekiwaniom podatników, którzy chcą weryfikować status swoich kontrahentów. Chcemy im dać więcej narzędzi. Informacje o wykreślonych czy przywróconych do rejestru mają chronić podatnika przed sytuacją, gdy ktoś wystawia fakturę, a nie miał takiego prawa, albo odwrotnie – ktoś był wykreślony, ale już został przywrócony.