Nieoczekiwanie Ministerstwo Finansów zaproponowało, aby firmy, które będą badały sprawozdania jednostek zainteresowania publicznego (np. spółek giełdowych), nie mogły im świadczyć dodatkowo żadnych innych usług.
To zasadnicza autopoprawka zgłoszona przez resort finansów, którą dziś rozpatrzy Rada Ministrów. Jest ona zaskoczeniem dla firm audytorskich. Została zgłoszona w momencie, gdy sejmowa podkomisja po wielu tygodniach prac nad nową ustawą o biegłych rewidentach właśnie je zakończyła.
Podkomisja nie zdecydowała się na całkowite rozdzielenie usług audytorskich i doradczych dla podmiotów badających jednostki zainteresowania publicznego (JZP). Zaproponowała jedynie dodatkowe ograniczenia (firmy audytorskie nie mogłyby np. w ogóle świadczyć usług wyceny dla badanych podmiotów). Projektem miała się dziś zająć komisja finansów publicznych. Niespodziewanie jednak jej posiedzenie zostało odwołane, za to do wtorkowego porządku obrad Rady Ministrów została wpisana autopoprawka zgłoszona przez MF.
Spór o świadczenie dodatkowych usług przez audytorów ciągnie się już od roku. W lutym br. 25 firm doradczych domagało się wprowadzenia zakazu świadczenia usług innych niż bezpośrednio związane z rewizją finansową nie tylko dla firm audytorskich badających JZP, ale dla wszystkich biegłych rewidentów. Mogłyby one świadczyć inne usługi tylko dla nieaudytowanych klientów. Miałoby to – zdaniem firm doradczych – gwarantować niezależność biegłego rewidenta. Swoje postulaty przesłały one do przewodniczącego sejmowej podkomisji. Ta jednak nie zdecydowała się na takie rozdzielenie.
Oponowali biegli rewidenci. Podkreślali, że straciliby na tym klienci. Wskazywali też, że w samym projekcie ustawy wprowadzono liczne mechanizmy zapobiegające utracie niezależności. W projekcie przewidziano bowiem listę 11 czynności zakazanych dla audytorów, m.in.: usługi podatkowe (w tym doradztwo podatkowe), usługi prawne, kadrowe, w zakresie wyceny i księgowości, prowadzenie działań promocyjnych. Niektóre, jak wybrane czynności doradztwa podatkowego, mogłyby być świadczone warunkowo, pod warunkiem że nie są istotne, a ich wartość nie przekracza 50 proc. wynagrodzenia za badanie.
Jeżeli rząd przyjmie dziś autopoprawkę MF, to sytuacja firm audytorskich badających JZP bardzo się zmieni. Nie będą one mogły świadczyć tym podmiotom żadnych innych usług poza badaniem sprawozdania finansowego.
Dziś mogą wykonywać na ich rzecz dodatkowe usługi, jeżeli nie wpływa to na badanie sprawozdania finansowego lub taki wpływ jest nieistotny. Takie ograniczenie nie jest jednak zapisane w ustawie, wynika tylko z kodeksu etyki zawodowej.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym (druk sejmowy nr 1092) – po pracach w sejmowej podkomisji zajmie się nim komisja. Autopoprawkę MF rozpatrzy dziś rząd