Firma audytorska, która będzie badać jednostkę zainteresowania publicznego (np. bank, spółkę giełdową), nie będzie mogła świadczyć jej również usług w zakresie wyceny ani obliczyć dla niej podatku dochodowego i VAT.
Takie poprawki na podkomisji wprowadzili posłowie do projektu nowej ustawy o biegłych rewidentach. To oznacza, że został jedynie zmodyfikowany przepis, który pozwala pod pewnymi warunkami wykonywać niektóre inne usługi poza badaniem sprawozdania. Nie zostały one zupełnie wyłączone. O to zaś postulowało w piśmie do przewodniczącego podkomisji 25 firm doradczych. Nadal może to jednak zostać zmienione na dalszych etapach prac legislacyjnych.
Posłowie zadecydowali też o pozostaniu kontrowersyjnego pięcioletniego okresu rotacji firm audytorskich badających sprawozdania JZP.
Nowe przepisy mają dostosować polskie prawo do zmian w regulacjach unijnych (dyrektywie i rozporządzeniu). Miały być wdrożone do 17 czerwca 2016 r. Dlatego w zeszłym tygodniu Komisja Europejska wysłała Polsce (a także Estonii, Chorwacji, Cyprowi, Rumunia i Słowenii) oficjalne ponaglenie. Jeśli spóźnialskie państwa nie wdrożą zmian w ciągu dwóch miesięcy, to KE skieruje przeciwko nim pozew do Trybunału Sprawiedliwości UE.
Etap legislacyjny
Projekt nowej ustawy (druk sejmowy nr 1092) – prace w podkomisji sejmowej