Rada ds. Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania może nie spełnić swojej funkcji – uważa prof. Jadwiga Glumińska-Pawlic, członkini rady i przewodnicząca Krajowej Rady Doradców Podatkowych.
Powody swojego sceptycyzmu wymieniła podczas ubiegłotygodniowej konferencji „Międzynarodowe unikanie opodatkowania a bezpieczeństwo państwa”, która odbyła się warszawskiej Szkole Głównej Handlowej (DGP był patronem konferencji).
Profesor tłumaczyła, że czas, jaki przewidziano dla rady na wydanie opinii, czy w danym przypadku ma zastosowanie klauzula przeciw unikaniu opodatkowania, jest zbyt krótki. – To tylko trzy miesiące, a członkowie rady (jest ich dziewięcioro) pracują zawodowo, często więcej niż w jednym miejscu – mówiła.