Od kilkuset tysięcy do nawet milionów złotych – na tyle swój ubytek w dochodach obliczają gminy z powodu nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym.
O tym, jakie będą skutki tej zmiany, przestrzegaliśmy w DGP już w listopadzie ub.r. („Zwolnienie dla kolei uderzy w gminy”, DGP nr 225/2016). Informowaliśmy, że nowa definicja infrastruktury kolejowej spowoduje, iż zakres zwolnienia z podatku od nieruchomości będzie znacznie szerszy niż dotychczas.
Dziś potwierdzają to gminy, do których wpłynęły już pierwsze deklaracje podatkowe za 2017 r. Urzędnicy mówią wprost, że podstawy opodatkowania deklarowane przez kolejowe spółki są nawet o 70 proc. niższe niż w roku ubiegłym.