Obowiązek podatkowy odnawia się nie tylko wtedy, gdy spadkobierca powoła się przed fiskusem na otrzymaną schedę. Także wtedy, gdy notariusz sporządzi pismo poświadczające, że doszło do dziedziczenia – orzekł NSA.
Chodziło o podatniczkę, której w 2013 r. fiskus wymierzył podatek od spadku odziedziczonego sześć lat wcześniej. Kobieta uważała, że jest już na to za późno, bo zobowiązanie podatkowe zdążyło się przedawnić (po pięciu latach).
Reklama

Reklama
Podatniczka nie złożyła jednak wcześniej, w ustawowym terminie, zeznania podatkowego o nabyciu rzeczy w drodze dziedziczenia. Wtedy był na to miesiąc, dziś jest to sześć miesięcy liczonych od daty otwarcia spadku (śmierci spadkodawcy).
Fiskus dowiedział się o dziedziczeniu dopiero w 2013 r., gdy notariusz zarejestrował akt poświadczenia dziedziczenia. Zażądał więc zaległego podatku.
I wygrał w sądach obu instancji. Zarówno WSA w Poznaniu, jak i NSA orzekły, że obowiązek podatkowy powstaje na nowo w dacie, w której organ podatkowy dowie się o dziedziczeniu.
Podstawą prawną jest tu art. 6 ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Wynika z niego, że jeżeli spadek lub darowizna, niezgłoszone do opodatkowania, stwierdzono następnie:
– pismem, to obowiązek podatkowy powstaje z chwilą sporządzenia pisma;
– orzeczeniem sądu, to obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się tego orzeczenia.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 9 marca 2017 r., sygn. akt II FSK 367/15.