Wynajmujący może odliczyć VAT, nawet jeśli z faktury błędnie wynika, iż przedmiotem dostawy jest podatek od nieruchomości, który de facto jest elementem czynszu najmu – orzekł NSA.
Sprawa dotyczyła firmy, która wynajmowała magazyn i biurowiec. Z umowy z wynajmującym wynikało, że wszystkie dodatkowe koszty związane z nieruchomością są wliczane do czynszu najmu.
Firma myślała, że w opłatach tych znajduje się także podatek od nieruchomości. Była zaskoczona, gdy wynajmujący obciążył ją dodatkowo jeszcze tą daniną. Zdziwienie było tym większe, że w tym celu wystawił jej fakturę z 23 proc. VAT. Wynikało z niej, że chodzi o dostawę podatku od nieruchomości.
Firma złożyła wniosek o interpretację, czy może odliczyć wynikający z niej VAT, skoro podatek od nieruchomości nie podlega opodatkowaniu tą daniną. Tłumaczyła, że jej kontrahent popełnił błąd i że podatek od nieruchomości powinien być wykazany jako element składowy czynszu najmu, który w całości podlega opodatkowaniu VAT.
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu stwierdził jednak, że liczy się to, co jest napisane na fakturze. W tej sytuacji – uznał – odliczenie VAT nie jest możliwe. Co innego, gdyby faktura faktycznie była inaczej zatytułowana – stwierdził organ.
Do takich samych wniosków doszedł WSA w Poznaniu. Podkreślił, że podatek od nieruchomości nie jest towarem, w związku z tym wystawiona błędnie faktura nie daje prawa do odliczenia.
Innego zdania był Naczelny Sąd Administracyjny. Zwrócił uwagę nie na tytuł faktury, lecz na umowę najmu zawartą między firmą a wynajmującym. – Wynika z niej, że wszystkie dodatkowe opłaty są elementem czynszu – podkreślił sędzia Marek Zirk-Sadowski. – W związku z tym nie można odmówić podatnikowi prawa do odliczenia, bo fakturę trzeba czytać w związku z umową, a nie w oderwaniu od niej – powiedział sędzia.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 8 marca 2017 r., sygn. akt I FSK 1151/15.