Nieważne, gdzie dziecko uzyskało dochód: w Polsce czy w innym kraju. Jeśli przekroczył on w ciągu roku 3091 zł, to samotny rodzic nie może rozliczyć się z dzieckiem – orzekł NSA.
Sprawa dotyczyła rozwódki wychowującej 21-letniego studenta. W czasie wakacji wyjechał on do Norwegii i zarobił tam ponad 4700 zł. W Polsce nie uzyskał żadnych dochodów.
Spór sprowadzał się do rozstrzygnięcia, czy kobieta może rozliczyć się na preferencyjnych zasadach jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Nie było bowiem wątpliwości, że w tej sprawie zostały spełnione zasadnicze warunki wskazane w art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o PIT: kobieta była rozwódką, syn nie ukończył 25. roku życia i się uczył.
Spór dotyczył limitu dochodów dziecka w wysokości 3091 zł. Kobieta uważała, że nie można do niego wliczać zarobku uzyskanego przez syna w Norwegii. Polsko-norweska umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania przewiduje bowiem metodę wyłączenia z progresją i zgodnie z nią dochód syna jest zwolniony z opodatkowania w Polsce. Skoro więc nie zarobił on w Polsce żadnych pieniędzy, to nie można mówić, że uzyskał dochód przekraczający 3091 zł – argumentowała podatniczka.
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi nie zgodził się z nią. Stwierdził, że art. 6 ust. 4 ustawy o PIT obejmuje zarówno dochody uzyskane w Polsce, jak i za granicą, bez względu na to, jaka metoda unikania podwójnego opodatkowania ma do nich zastosowanie (wyłączenia z progresją czy proporcjonalnego odliczenia).
WSA w Kielcach zgodził się z podatniczką. Wyjaśnił, że art. 6 ust. 4 ustawy o PIT odwołuje się nie do dochodu generalnie, ale do „dochodu podlegającego opodatkowaniu na zasadach określonych art. 27 i 30b” ustawy o PIT.
Sąd uznał, że istotny jest tu art. 27 ust 8 ustawy o PIT, który odnosi się do dochodów osiągniętych przez podatnika w Polsce i za granicą. Wynika z niego, że jeśli podatnik uzyskał dochód za granicą zwolniony z podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, to stosuje się stawkę PIT dla całego dochodu – osiągniętego w Polsce i za granicą. Sąd uznał zatem, że przepis ten może mieć zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy podatnik uzyskał dochód zarówno w kraju, jak i za granicą. Skoro w tym wypadku jedynym dochodem syna podatniczki był dochód osiągnięty w Norwegii, to nie można go uznać za dochód podlegający opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 ustawy o PIT – orzekł WSA.
Innego zdania był jednak NSA. Sędzia Jan Rudowski wyjaśnił, że nie można uznać, iż w art. 6 ust. 4 mamy odesłanie do podstawy opodatkowania (a tak wskazywał WSA). Przepis ten mówi bowiem o dochodach. – W sferze opodatkowania na podstawie art. 27 ustawy o PIT jest więc również dochód osiągnięty poza granicami kraju – orzekł NSA.
Uznał, że w tej sprawie nie było wątpliwości, iż dochody syna podatniczki przekroczyły ustawowy limit. To oznacza, że matka nie może rozliczyć się jako samotnie wychowująca dziecko.ⒸⓅ
Limit dla dziecka się nie zmienił
Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje nowa kwota zmniejszająca podatek, a w efekcie także kwota dochodu wolnego od PIT (będą one miały zastosowanie dopiero do rozliczeń za 2017 r.).
Nie zmienił się natomiast limit dochodów, jakie może uzyskać dziecko osoby samotnie wychowującej dziecko – wciąż wynosi on 3091 zł.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 2 marca 2017 r., sygn. akt II FSK269/15. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia