Rodzice samodzielnie opiekujący się dzieckiem powinni korzystać z preferencyjnego rozliczenia nawet wtedy, gdy nie zapadł jeszcze wyrok o rozwodzie – uważa rzecznik praw obywatelskich.
Problem dotyczy art. 6 ust. 4 ustawy o PIT, który umożliwia wspólne rozliczenie z dzieckiem osobom samotnie wychowującym potomstwo. W przypadku małżonków jest to możliwe dopiero po uzyskaniu prawomocnego orzeczenia sądowego np. w sprawie rozwodowej, separacyjnej czy o pozbawienie praw rodzicielskich.
Czasem jednak uzyskanie prawomocnego wyroku sądowego trwa nawet kilka lat. Do biura RPO wpływają więc liczne skargi od osób, które rzeczywiście samotnie sprawują opiekę nad dzieckiem, ale nie mogą korzystać z podatkowej preferencji, bo postępowanie sądowe się przedłuża. Sami nie mają na to żadnego wpływu.
W ich interesie rzecznik praw obywatelskich wystąpił właśnie do ministra rozwoju i finansów. Uważa, że przepisy powinny się zmienić.
Wystąpienie RPO z 2 marca 2017 r. do ministra rozwoju i finansów, nr V.511.560.2015.EG.