Ani ustawa o KAS, ani przepisy ją wprowadzające nie przewidują przekształcenia postępowania kontrolnego w kontrolę celno-skarbową. Co więcej, wyraźnie wskazują, że przejęte postępowania powinny być prowadzone wprawdzie przez nowe organy, ale na podstawie dotychczasowych przepisów.
Rewolucja w administracji podatkowej stała się źródłem wielu wątpliwości co do sposobu prowadzenia – już po wejściu w życie nowych regulacji – trwających obecnie postępowań. Wątpliwości te mają rozwiać reguły kolizyjne zawarte w przepisach wprowadzających ustawę o KAS.
Przedstawiamy zasady, według jakich kontynuowane będą wybrane postępowania.