Przedsiębiorca, który zapłaci gotówką ponad 15 tys. zł, a potem skoryguje swój błąd i ureguluje zobowiązanie przelewem lub w drodze kompensaty, będzie mógł ponownie zwiększyć koszty podatkowe. Potwierdził to dyrektor bydgoskiej izby skarbowej.
Chodzi o przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. Zgodnie z nimi, jeżeli jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekroczy 15 tys. zł, trzeba za nią zapłacić za pośrednictwem rachunku płatniczego (np. bankowego). Kto tak nie zrobi, nie może zaliczyć zapłaconych kwot do kosztów uzyskania przychodów (ani w PIT, ani w CIT).
Spółka, która zadała w tej sprawie pytanie, początkowo zaliczyła wydatek do kosztów zgodnie z zasadą memoriału. Następnie, już w 2017 r., zapłaciła za niego gotówką, co spowodowało, że musiała wykluczyć wydatek z kosztów podatkowych.
Zastanawiała się, czy jeżeli kontrahent zwróci jej pieniądze, a ona ponownie zapłaci, tyle że już na rachunek bankowy, to będzie mogła zaliczyć ten wydatek ponownie do kosztów podatkowych.
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy to potwierdził. Przyznał, że wprawdzie nie ma regulacji w tym zakresie (takich, jakie były w nieobowiązujących już przepisach o zatorach płatniczych), jednak spółka będzie mogła potrącić koszty po uregulowaniu zapłaty za pośrednictwem rachunku.
Dyrektor potwierdził także, że kosztem podatkowym może być wydatek uregulowany w drodze kompensaty. Ministerstwo Finansów informowało o takiej możliwości już wcześniej, również na łamach DGP. Potwierdzają to teraz liczne interpretacje indywidualne (np. z 13 stycznia 2017 r., nr 2461-IBPB-1-1.4510.367.201).
Interpretacja dyrektora IS w Bydgoszczy