Jeżeli w operacie szacunkowym dla sąsiedniej działki cena jest czterokrotnie niższa niż wartość wskazana przez samego podatnika, to urząd powinien powołać biegłego.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie zapadł w sprawie podatniczki, która odziedziczyła spadek po ojcu. Orzeczenie sądu rejonowego stwierdzające nabycie spadku uprawomocniło się 24 grudnia 2015 r. Wtedy powstał też obowiązek w podatku od spadków i darowizn. Kobieta złożyła więc zeznanie SD-3, w którym wykazała odziedziczony udział w działce i budynku mieszkalnym oraz określiła ich wartość. Kilka dni później złożyła korektę, dodając nabycie udziału w części obory i szopy. Wskazała także inną wartość rynkową działki i budynku.
Dołączyła też oświadczenie, że spełnia warunki ulgi polegającej na tym, że do podstawy opodatkowania nie wlicza się czystej wartości spadku, do łącznej wysokości nieprzekraczającej 110 m.kw. powierzchni użytkowej budynku lub lokalu. W razie nabycia udziału w budynku mieszkalnym lub lokalu ulga przysługuje stosownie do wielkości udziału.